Impressum

Informačná povinnosť podľa § 5 Zákona o E-Commerce, § 14 Obchodného zákonníka, § 63 Živnostenského poriadku a povinnosti zverejňovania podľa § 25 Zákona o médiách.

HILLCONT Raumsysteme GmbH
Industrieweg 1
7411 Markt Allhau
Rakúsko

Predmet podnikania:

Predaj a prenájom kontajnerov a priestorových systémov, predovšetkým kancelárskych a sanitárnych kontajnerov, obytných kontajnerov, skladových a lodných kontajnerov, fekálnych nádrží, zvláštnych kontajnerov a jednoduché stavebné vedľajšie služby, ako aj prevádzkovanie online-platformy pre nákup a predaj kontajnerov a priestorových systémov.

IČ DPH: ATU73768416

Tel.: +43 (0) 5 7772
E-Mail: office@hillcont.com

Člen: Hospodárska komora Rakúska (WKO)

Dozorný orgán/živnostenský úrad: Hospodárska komora Rakúska Viedeň (WKO Wien)
Udeľujúci štát: Rakúsko

Zdroj: Vystavené pomocou Impressum Generator von firmenwebseiten.at v spolupráci s hashtagtirol.at

EU riešenie sporov

Podľa Nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online Vás chceme informovať o platforme na riešenie sporov online (platforme RSO).
Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na Európskou komisiou vytvorenej platforme na riešenie sporov online na odkaze https://ec.europa.eu/odr. Kontaktné údaje na to potrebné nájdete hore v časti Impressum.

Chceme Vás však upozorniť na to, že nie sme ochotní ani povinní sa konania na riešenie sporov vedeného pracoviskom na riešenie spotrebiteľských sporov zúčastniť.

Ručenie za obsah tejto web-stránky

Obsah tejto web-stránky neustále upravujeme a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Žiaľ, nemôžeme zaručiť správnosť všetkých údajov na tejto web-stránke, predovšetkým ohľadom tých údajov, ktoré poskytli tretie osoby.

Ak si všimnete problematické alebo nepravdivé údaje, prosíme Vás, aby ste sa s nami obratom skontaktovali, kontaktné údaje nájdete v časti Impressum.

Ručenie za odkazy na tejto web-stránke

Naša web-stránka obsahuje odkazy na iné web-stránky, za ktorých obsah nezodpovedáme. Ručenie za obsah web-stránok, na ktoré sa odkazujeme, sa na nás podľa § 17 Zákona o E-Commerce (ECG) nevzťahuje, pretože sme nemali a nemáme vedomosť o protiprávnych činnostiach, do dnešného dňa sme si také protiprávne činnosti ani nevšimli, a keby sme mali vedomosť o protiprávnych činnostiach, odkazy by sme okamžite odstránili.

Ak si všimnete nepravdivé odkazy na našej web-stránke, prosíme Vás, aby ste sa s nami skontaktovali, kontaktné údaje nájdete v časti Impressum.

Upozornenie na autorské práva

Celý obsah tejto web-stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podlieha autorskému právu. V prípade potreby budeme nedovolené používanie častí obsahu našej stránky právne stíhať.