OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhlásenie o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov (znenie 15.02.2020-111249741) sme vypracovali za tým účelom, aby sme Vám podľa ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 vysvetlili, aké informácie zbierame, ako údaje používame a aké možné rozhodnutia máte ako návštevník tejto web-stránky k dispozícii.

Tieto vysvetlenia, žiaľ, úplne prirodzene znejú veľmi technicky. Pri ich vypracúvaní sme sa však snažili najdôležitejšie veci opísať čo najjednoduchšie a čo najjasnejšie.

Automatické ukladanie údajov

Ak v dnešnej dobe navštevujete web-stránky, automaticky sa generujú a ukladajú určité informácie. Je to tak aj na tejto stránke.

Keď navštívite našu web-stránku, aj práve v tejto chvíli, náš web-server (počítač, na ktorom je táto web-stránka uložená) automaticky ukladá údaje ako

 • adresa (URL) otvorenej web-stránky
 • prehliadač a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • adresa (URL) predtým navštívených stránok (referrer URL)
 • meno hostiteľa a IP-adresa prístroja, z ktorého pristupujete
 • dátum a čas

do súborov (webserver-logfiles).

Spravidla sa súbory typu webserver-logfiles uchovávajú dva týždne a potom sa automaticky vymažú. Tieto údaje nikomu nepostupujeme, ale nemôžeme vylúčiť, že do nich nebude nahliadnuté v prípade protizákonného správania.

Cookies

Naša web-stránka používa na ukladanie údajov špecifických pre používateľa HTTP-cookies.
V ďalšom texte Vám vysvetlíme, čo sú cookies a prečo sa používajú, aby ste lepšie porozumeli nasledujúcemu vyhláseniu o ochrane údajov.

Čo presne sú cookies?

Na surfovanie po internete vždy používate prehliadač. Známymi prehliadačmi sú napríklad Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina web-stránok si vo Vašom prehliadači ukladá malé textové súbory. Tieto súbory sa nazývajú cookies.

Jedno im nemožno poprieť: Cookies sú skutočne užitočnými pomocníkmi. Takmer všetky stránky využívajú cookies. Presnejšie povedané sú to HTTP-cookies, pretože existujú aj iné cookies pre iné oblasti použitia. HTTP-cookies sú malé súbory, ktoré naša web-stránka uloží na Vašom počítači. Tieto súbory cookies sa ukladajú automaticky do zakladača pre cookies, kvázi „mozgu“ Vášho prehliadača. Jedno cookie tvorí názov a hodnota. Pri definícii cookies musí byť okrem toho uvedený jeden alebo viacero atribútov.

Cookies ukladajú niektoré Vaše používateľské údaje, ako napr. jazyk alebo osobné nastavenia stránky. Keď si opäť vyhľadáte našu stránku, Váš prehliadač pošle našej stránke informácie „vzťahujúce sa na používateľa“. Vďaka cookies naša web-stránka vie, kto ste a ponúkne Vám nastavenie, na aké ste zvyknutí. V niektorých prehliadačoch má každé cookie vlastný súbor, v iných, ako napríklad Firefox, sú všetky cookies uložené v jedinom súbore.

Existujú jednak first-party-cookies a jednak third-party-cookies.  First-party-cookies vytvára priamo naša web-stránka, third-party-cookies vytvárajú partnerské web-stránky (napr. Google Analytics). Každé cookie sa posudzuje individuálne, pretože každé cookie ukladá iné údaje. Aj doba platnosti jednotlivých cookies sa pohybuje od niekoľkých minút do niekoľkých rokov. Cookies nie sú softvérové programy a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iných „škodcov“. Cookies nemajú ani prístup k informáciám na Vašom počítači.

Súbory cookies môžu vyzerať napríklad takto:

Názov: _ga
Hodnota: GA1.2.1326744211.152111249741-9
Účel použitia: Odlíšenie návštevníkov web-stránky
Doba expirácie: o 2 roky

Minimálne tieto veľkosti by mal prehliadač podporovať:

 • minimálne 4096 Bytes na každé cookie
 • minimálne 50 cookies na každú doménu
 • spolu minimálne 3000 cookies

Aké druhy cookies existujú?

Odpoveď na otázku, aké cookies špeciálne používame, závisí od používaných služieb. Vysvetlíme Vám to v nasledujúcich odsekoch. Na tomto mieste by sme chceli v krátkosti objasniť rôzne druhy HTTP-cookies.

Rozlišujeme 4 druhy cookies:

Nevyhnutné cookies
Tieto cookies slúžia na zabezpečenie základných funkcií web-stránky. Napríklad sú tieto cookies potrebné v prípade, keď používateľ vloží produkt do košíka, potom surfuje ďalej na iných web-stránkach a až neskôr sa presunie do pokladne. Tieto cookies sa postarajú o to, aby sa nákupný košík nevymazal, hoci používateľ zatvorí svoje okno prehliadača.

Účelné cookies
Tieto cookies zbierajú informácie o správaní používateľa a či používateľ prípadne dostáva chybové hlásenia. Okrem toho sa pomocou týchto cookies merajú aj časy naťahovania a správanie web-stránky na rôznych prehliadačoch.

Cielené cookies
Tieto cookies sa starajú o lepšiu používateľskú priateľskosť. Napríklad sa ukladajú zadané polohy, veľkosti písma alebo formulárové údaje.

Reklamné cookies
Tieto cookies sa nazývajú aj targeting cookies. Slúžia na to, aby používateľovi poskytli individuálne prispôsobenú reklamu. Môže to byť veľmi praktické, ale aj veľmi otravné.

Zvyčajne Vám bude pri prvej návšteve web-stránky položená otázka, ktoré druhy cookies chcete povoliť. A prirodzene bude toto rozhodnutie tiež uložené v cookie.

Kto môže cookies vymazať?

O tom, ako a či chcete používať cookies, rozhodujete sami. Nezávisle od toho, z ktorej služby alebo ktorej web-stránky cookies pochádzajú, vždy máte možnosť cookies vymazať, deaktivovať alebo povoliť iba čiastočne. Napríklad môžete zablokovať third-party-cookies, ale všetky ostatné cookies povoliť.

Ak chcete zistiť, ktoré cookies boli na Vašom prehliadači uložené, ak chcete zmeniť alebo vymazať nastavenia cookies, môžete to nájsť v nastaveniach Vášho prehliadača:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Postup je na každom prehliadači iný. Najlepšie urobíte, ak si na Google v prípade prehliadača Chrome pomocou pojmu „Vymazať cookies Chrome“ alebo „Deaktivovať cookies Chrome“ vyhľadáte návod.

Ako je to s ochranou údajov?

Od roku 2009 existujú takzvané „Smernice pre cookies“. V nich je stanovené, že na uloženie cookies je potrebný Váš súhlas. V rámci krajín EÚ však existujú veľmi odlišné reakcie na túto smernicu. V Rakúsku však bola táto smernica vykonaná v § 96 ods. 3 Zákona o telekomunikácii (TKG).

Ak chcete vedieť viac o cookies a nebojíte sa technickej dokumentácie, odporúčame Vám https://tools.ietf.org/html/rfc6265, Request for Comments od Internet Engineering Task Force (IETF) pod menom “HTTP State Management Mechanism”.

Ukladanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám na tejto web-stránke elektronicky poskytnete, ako napríklad meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje v rámci poskytnutého formulára alebo komentárov v blogu, používame a bezpečne ukladáme spolu s okamihom a IP-adresou iba na uvedený účel a neposkytujeme ich tretím osobám.

Vaše osobné údaje teda používame iba na komunikáciu s tými návštevníkmi, ktorí si vyslovene kontakt želajú a na poskytnutie služieb a predaj produktov ponúkaných na tejto web-stránke. Vaše osobné údaje bez súhlasu nikomu nepostupujeme, ale nemôžeme vylúčiť, že do nich nebude nahliadnuté v prípade protizákonného správania.

Ak nám osobné údaje zašlete prostredníctvom e-mailu – teda mimo tejto web-stránky – nemôžeme zaručiť bezpečný prenos ani ochranu Vašich údajov. Odporúčame Vám, aby ste dôverné informácie nikdy nezasielali nezašifrované prostredníctvom e-mailu.

Práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Podľa ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a rakúskeho Zákona o ochrane údajov (DSG) máte zásadne tieto práva:

 • Právo na opravu (článok 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo na vymazanie („Právo na zabudnutie“) (článok 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo na oznámenie – oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo namietať (článok 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • Právo nepodliehať rozhodnutiu založenému na výlučne automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania (článok 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

Ak si myslíte, že spracúvanie Vašich údajov porušuje právo o ochrane údajov alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli porušené Vaše nároky podľa práva o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť na úrade vykonávajúcom dohľad, ktorým je v Rakúsku Úrad na ochranu údajov, a ktorého web-stránku nájdete na odkaze https://www.dsb.gv.at/.

Vyhodnotenie správania návštevníkov

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov Vás informujeme o tom, či a ako vyhodnocujeme údaje Vašej návštevy na tejto web-stránke. Vyhodnotenie zozbieraných údajov prebieha spravidla anonymne a podľa Vášho správania na tejto stránke Vás nevieme ako osobu identifikovať.

Viac o možnostiach ako namietať proti tomuto vyhodnocovaniu údajov o návšteve nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

TLS-šifrovanie pomocou https

Aby sme mohli na internete údaje prenášať zabezpečené pred odpočúvaním (ochrana údajov prostredníctvom technických riešení), používame https  Článok 25 odsek 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovacieho protokolu na bezpečný prenos údajov na internete, zabezpečujeme ochranu dôverných údajov. Použitie tohto zabezpečenia prenosu údajov spoznáte podľa malého symbolu v tvare zámku hore v prehliadači a použitia schémy https (namiesto http) ako súčasť našej internetovej adresy.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Maps

Na našej web-stránke používame Google Maps od firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Pomocou Google Maps Vám vieme lepšie ukázať polohy, a tým prispôsobiť náš servis Vašim potrebám. Použitím Google Maps sa prenášajú údaje do Google a ukladajú sa na serveroch Google. Tu by sme radi podrobnejšie vysvetlili, čo je Google Maps, prečo túto Google-službu využívame, aké údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

Čo je Google Maps?

Google Maps je internetová kartografická služba firmy Google Inc. Prostredníctvom Google Maps môžete online na počítači, tablete alebo v aplikácii vyhľadať presné polohy miest, pamätihodností, ubytovní alebo podnikov. Ak sú na Google My Business zastúpené podniky, okrem polohy sa ukážu aj ďalšie informácie o firme. Na zobrazenie príjazdovej cesty je možné pomocou HTML-kódu do web-stránky zakomponovať výrezy máp konkrétnej polohy. Google Maps ukazuje zemský povrch ako automapu alebo ako leteckú, resp. satelitovú snímku. Vďaka snímkam Street View a kvalitným satelitovým snímkam je možné poskytnúť veľmi presné znázornenia.

Prečo na našej web-stránke používame Google Maps?

Všetky naše snahy na tejto stránke majú za cieľ ponúknuť Vám užitočný a zmysluplne strávený čas na našej stránke. Prepojenie s Google Maps nám umožňuje poskytnúť Vám najdôležitejšie informácie o rôznych polohách. Na jeden pohľad vidíte, kde je naše sídlo firmy. Opis cesty Vám vždy ukáže najlepšiu, resp. najrýchlejšiu cestu k nám. Príchod si viete nechať znázorniť pre cesty autom, verejnými dopravnými prostriedkami, pešo alebo na bicykli. Z nášho pohľadu je poskytnutie Google Maps súčasťou nášho zákazníckeho servisu.

Aké údaje si ukladá Google Maps?

Aby Google Maps mohli poskytovať svoje služby v celom rozsahu, musí podnik zaznamenávať a ukladať Vaše údaje. K tomu patria okrem iného zadané vyhľadávané pojmy, Vaša IP-adresa a aj koordináty o zemepisnej šírke, resp. dĺžke. Ak využívate funkciu plánovača cesty, ukladá sa aj zadaná adresa štartu. Tieto údaje sa však ukladajú na web-stránkach Google Maps. Môžeme Vás o tom iba informovať, pretože na to nemáme žiaden vplyv. Pretože sme na našu web-stránku napojili Google Maps, Google do Vášho prehliadača uloží minimálne jedno cookie (názov: NID). Toto cookie ukladá údaje o Vašom používateľskom správaní. Google tieto údaje využíva v prvom rade na to, aby optimalizoval svoje vlastné služby a poskytol Vám individuálnu, personalizovanú reklamu.

Do Vášho prehliadača sa na základe prepojenia s Google Maps uloží nasledujúce cookie:

Názov: NID
Hodnota: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ111249741-5
Účel použitia: Google využíva NID na to, aby prispôsobil reklamnú inzerciu podľa Vášho vyhľadávania na Google. Pomocou cookies si Google „spomína“ na Vaše najčastejšie zadávané vyhľadávania alebo Vaše skoršie interakcie s inzerciou. Tak dostávate stále viac na mieru šitú reklamnú inzerciu. Toto cookie obsahuje jedinečné ID, ktoré využíva Google, aby na reklamné účely zozbieral Vaše osobné nastavenia.
Dátum expirácie: o 6 mesiacov

Poznámka: Nevieme zaručiť, že tieto údaje o ukladaných údajoch sú vyčerpávajúce. Obzvlášť pri použití cookies nikdy nie je možné vylúčiť zmeny. Na identifikáciu cookie NID bola vytvorená vlastná testovacia stránka, na ktorú je napojené výlučne Google Maps.

Ako dlho a kde sa údaje ukladajú?

Servery Google sa nachádzajú vo výpočtových centrách po celom svete. Väčšina serverov sa však nachádza v Amerike. Z tohto dôvodu sú aj Vaše údaje uložené prevažne v USA. Tu si viete presne prečítať, kde sa nachádzajú výpočtové centrá Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google rozdeľuje údaje na rôzne dátové nosiče. Tým je možné údaje rýchlejšie vyvolať a lepšie ochrániť pred prípadnými pokusmi o manipuláciu. Každé výpočtové centrum má aj špeciálne núdzové programy. Ak napríklad vzniknú problémy s Google-hardvérom alebo servery ochromí prírodná katastrofa, údaje napriek tomu ostanú pomerne bezpečne chránené.

Niektoré údaje Google ukladá po stanovený čas. Pri iných údajoch Google ponúka iba možnosť ich manuálne vymazať. Okrem toho podnik anonymizuje aj informácie (ako napríklad reklamné údaje) v serverových protokoloch tým, že vymaže časť IP-adresy a informácie z cookie-súborov o 9, resp. 18 mesiacov.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Pomocou funkcie automatického vymazania údajov o polohe a aktivitách, ktorá bola zavedené v roku 2019, sa informácie o určení polohy a aktivite na webe/v aplikácii uložia – v závislosti od Vášho rozhodnutia – buď po dobu 3 alebo 18 mesiacov a potom sa vymažú. Okrem toho je možné tieto údaje kedykoľvek manuálne vymazať z histórie prostredníctvom Google-účtu. Ak chcete úplne zabrániť zaznamenaniu Vášho stanoviska, musíte na Google-účte deaktivovať rubriku „Aktivita na webe/v aplikácii“. Kliknite na „Údaje a personalizácia“ a potom na možnosť „Nastavenie aktivít“. Tu môžete aktivity zapnúť alebo vypnúť.

Vo Vašom prehliadači môžete okrem toho jednotlivé cookies aj deaktivovať, vymazať alebo spravovať. Funguje to vždy inak v závislosti od toho, ktorý prehliadač využívate: Nasledujúce návody ukazujú, ako môžete spravovať cookies vo Vašom prehliadači:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie.

Google je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Framework, ktorá upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov.  Viac informácií o tejto téme nájdete na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovávaní údajov zo strany Google, odporúčame Vám ich vlastné vyhlásenie o ochrane údajov na odkaze https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Fonts

Na našej web-stránke využívame Google Fonts. Je to písmo firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Na využívanie Google-druhov písma sa nemusíte prihlásiť, resp. stanoviť heslo. Okrem toho sa na Vašom prehliadači ani neukladajú žiadne cookies. O súbory (CSS, druhy písiem/fonty) sa žiada prostredníctvom domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa Google sú žiadosti o CSS a písma úplne oddelené od všetkých ostatných služieb Google. Ak máte Google-účet, nemusíte si robiť žiadne starosti, že by Google dostával údaje o Vašom Google-účte počas využívania Google-písiem. Google zaznamenáva využívanie CSS (Cascading Style Sheets) a použité druhy písma a tieto údaje bezpečne ukladá. Ako presne vyzerá uloženie údajov si ešte pozrieme podrobnejšie.

Čo sú Google-fonty?

Google-fonty (predtým Google Web Fonts) je súpis viac ako 800 druhov písiem, ktoré spoločnosť Google LLC zdarma poskytuje svojim používateľom.

Mnoho týchto druhov písiem je zverejnených pod licenciou SIL Open Font, zatiaľ čo iné boli zverejnené pod licenciou Apache. Oboje sú bezplatné softvérové licencie.

Prečo na našej web-stránke používame Google fonty?

Google fonty nám umožňujú na našej vlastnej web-stránke využívať písma a nemusíme ich uložiť na našom vlastnom serveri. Google fonty sú dôležitým prvkom na zachovanie vysokej kvality našej web-stránky. Všetky Google písma sú automaticky optimalizované pre web, čo šetrí objemy údajov a je veľkou výhodou špeciálne pre využitie na mobilných koncových zariadeniach. Keď navštívite našu web-stránku, malá veľkosť súborov zabezpečuje rýchly čas naťahovania. Okrem toho sú Google fonty bezpečnými druhmi písma na webe. Rôzne systémy syntézy obrazu (rendering) na rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a mobilných koncových zariadeniach môžu vyústiť do chýb. Také chyby môžu čiastočne opticky zdeformovať texty, prípadne aj celé web-stránky. Vďaka rýchlemu Content Delivery Network (CDN) pomocou Google fontov nevznikajú žiadne problémy presahujúce rámec platformy. Google fonty podporujú všetky bežné prehliadače (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a fungujú spoľahlivo na väčšine moderných mobilných operačných systémov, vrátane Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Práve preto využívame Google fonty, aby sme mohli náš celý online servis znázorniť čo najkrajšie a najjednotnejšie.

Aké údaje si ukladá Google?

Keď navštívite našu web-stránku, písmo sa natiahne z Google servera. Na základe tejto externej výzvy sa Google serveru poskytnú údaje. Google tak vie aj to, že ste navštívili našu web-stránku, resp. Vaša IP-adresa. Rozhranie API Google Fonts bolo vyvinuté kvôli tomu, aby sa používanie, ukladanie a zaznamenávanie údajov o konečnom používateľovi zredukovalo na to, čo je nevyhnutné pre riadne poskytnutie písiem. API je skratkou výrazu „Application Programming Interface“ a slúži medzi iným ako sprostredkovateľ údajov v softvérovej oblasti.

Google Fonts bezpečne v Google ukladá žiadosti o CSS a písma, ktoré sú tým pádom chránené. Nazbierané počty využitia umožnia, aby Google zistil obľúbenosť jednotlivých písiem. Výsledky Google zverejňuje na interných analyzačných stránkach, ako napríklad Google Analytics. Okrem toho Google používa aj údaje vlastného web-crawler, aby zistil, ktoré web-stránky využívajú Google písma. Tieto údaje sú zverejnené v databáze Google Fonts, nazývanej BigQuery. Podnikatelia a developeri využívajú službu Google-Webservice BigQuery na preskúmanie a presun veľkého množstva údajov.

Je však potrebné vziať do úvahy, že každá žiadosť o Google Font automaticky na Google server prenáša aj informácie ako jazykové nastavenia, IP-adresa, verzia prehliadača, rozlíšenie obrazovky prehliadača a názov prehliadača. Či sú aj tieto údaje ukladané, sa nedá jednoznačne zistiť, resp. Google o tom nekomunikuje jednoznačne.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Žiadosti o CSS-Assets Google ukladá jeden deň na svojich serveroch, ktoré sa nachádzajú predovšetkým mimo EÚ. To nám umožňuje pomocou Google-Stylesheets využívať druhy písiem. Stylesheet je predloha formátu, pomocou ktorej sa dá jednoducho a rýchlo napr. zmeniť dizajn, resp. druh písma web-stránky.

Súbory s fontami sú u Google uložené jeden rok. Google tým sleduje cieľ zásadného zlepšenia času naťahovania web-stránok. Keď sa milióny stránok odkazujú na rovnaké písma, po prvej návšteve sa druhy písma uložia a na všetkých ostatných neskôr navštívených web-stránkach sa okamžite objavia. Google niekedy súbory s písmami aktualizuje, aby zredukoval veľkosti súborov, zvýšil jazykové pokrytie a zlepšil dizajn.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Údaje, ktoré Google ukladá po dobu jedného dňa, resp. jedného roka, sa nedajú jednoducho vymazať. Tieto údaje sa automaticky posielajú do Google pri otvorení stránky. Na predčasné vymazanie týchto údajov sa musíte skontaktovať s Google-support na stránke https://support.google.com/?hl=de&tid=111249741. Uloženiu údajov v takom prípade zabránite iba tak, že našu stránku nenavštívite.

Na rozdiel od iných web-písiem nám Google povoľuje neobmedzený prístup ku všetkým druhom písiem. Môžeme teda neobmedzene pristupovať k moru druhov písiem, a tak dosiahnuť pre našu web-stránku optimum. Viac o Google Fonts a ďalších otázkach nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111249741. Tam sa síce Google zaoberá záležitosťami relevantnými pre ochranu údajov, ale skutočne podrobné informácie o ukladaní údajov tam nie sú obsiahnuté. Je dosť ťažké získať od Google naozaj presné informácie o ukladaných údajoch.

Ktoré údaje zásadne Google zaznamenáva a na čo tieto údaje používa, sa dočítate aj na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Fonts Lokal

Na našej web-stránke využívame Google Fonts od firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Druhy písiem Google máme zapracované lokálne, t.j. na našom web-serveri – nie na Google serveroch. Preto sa nevytvára spojenie s Google servermi, a tým nedochádza ani k prenosu alebo ukladaniu údajov.

Čo sú Google fonty?

Predtým sa Google fonty nazývali Google web fonty. Pritom sa jedná o interaktívny súpis viac ako 800 druhov písiem, ktoré zdarma poskytuje spoločnosť Google LLC. Týmito Google fontami je možné využívať písma bez toho, aby ich bolo potrebné natiahnuť na vlastný server. Ale aby sme v tejto súvislosti zabránili každému prenosu informácií na Google servery, druhy písiem sme si stiahli na náš server. Takýmto spôsobom konáme v súlade s ochranou údajov a do Google Fonts nezasielame žiadne údaje.

Na rozdiel od iných web-písiem nám Google povoľuje neobmedzený prístup ku všetkým druhom písiem. Môžeme teda neobmedzene pristupovať k moru druhov písiem, a tak dosiahnuť pre našu web-stránku optimum. Viac o Google Fonts a ďalších otázkach nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111249741.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Analytics

Na našej web-stránke používame Analyse-Tracking Tool Google Analytics (GA) amerického podniku Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics zbiera údaje o Vašich krokoch na našej web-stránke. Ak napríklad kliknete na link, uloží sa tento krok v cookie a bude zaslaný do Google Analytics. Pomocou správ, ktoré dostávame od Google Analytics, vieme našu web-stránku a naše služby lepšie prispôsobiť Vašim želaniam. V ďalšom texte sa budeme podrobnejšie zaoberať sledovacím nástrojom (tracking tool) a poinformujeme Vás predovšetkým o tom, ktoré údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

Čo je Google Analytics?

Google Analytics je nástroj na sledovanie, ktorý slúži na analýzu dátovej komunikácie na našej web-stránke. Aby Google Analytics mohlo fungovať, je do kódu našej web-stránky zabudovaný nástroj na sledovanie. Keď navštívite našu web-stránku, tento kód zaznamenáva jednotlivé kroky, ktoré na našej web-stránke uskutočňujete. Akonáhle našu web-stránku opustíte, tieto údaje budú zaslané na server Google-Analytics a tam budú uložené.

Google údaje spracúva a my dostaneme správy o Vašom používateľskom správaní. Pritom sa môže jednať medzi iným o nasledujúce správy:

 • Správy o cieľových skupinách: Prostredníctvom správ o cieľových skupinách lepšie spoznávame našich používateľov a presnejšie sa dozvieme, kto má záujem o naše služby.
 • Správy o reklamách: Prostredníctvom správ o reklamách dokážeme jednoduchšie analyzovať a zlepšiť našu online reklamu.
 • Správy o akvizíciách: Správy o akvizíciách nám poskytujú nápomocné informácie o tom, ako môžeme ľudí nadchnúť pre naše služby.
 • Správy o správaní: Tu sa dozvieme, ako pracujete s našou web-stránkou. Vieme zistiť, akú trasu na našej stránke absolvujete a na ktoré odkazy klikáte.
 • Správy o konverziách: Konverziou sa nazýva postup, pri ktorom na základe marketingovej správy vykonáte želaný krok. Napríklad keď sa z Vás ako čistého návštevníka web-stránky stane kupujúci alebo abonent noviniek. Pomocou týchto správ sa dozvieme viac o tom, aký úspech majú u Vás naše marketingové opatrenia. Tak chceme zvýšiť našu mieru konverzie.
 • Správy v reálnom čase: Tu sa vždy okamžite dozvieme, čo sa práve na našej web-stránke deje. Napríklad vidíme, koľko používateľov práve číta tento text.

Prečo na našej web-stránke využívame Google Analytics?

Aký cieľ táto web-stránke sleduje, je jasné: Chceme Vám ponúknuť čo najlepší servis. Štatistiky a údaje od Google Analytics nám pomáhajú tento cieľ dosiahnuť.

Štatisticky vyhodnotené údaje nám ukazujú jasný obraz silných a slabých stránok našej web-stránky. Na jednej strane dokážeme našu stránku optimalizovať tak, aby ju zainteresované osoby na Google ľahšie našli. Na druhej strane nám údaje pomáhajú Vás ako návštevníka lepšie pochopiť. Preto vieme veľmi presne, čo musíme na našej web-stránke zlepšiť, aby sme Vám ponúkli čo najlepší servis. Údaje nám slúžia aj na to, aby sme individuálnejšie a výhodnejšie zrealizovali naše reklamné a marketingové opatrenia. Koniec-koncov má význam naše produkty a služby ukazovať iba tým ľuďom, ktorí sa o ne zaujímajú.

Aké údaje si ukladá Google Analytics?

Google Analytics pomocou Tracking-Codes vytvára náhodné, jednoznačné ID, ktoré je prepojené s cookie Vášho prehliadača. Tak Vás Google Analysis identifikuje ako nového používateľa. Keď najbližšie navštívite našu stránku, identifikuje Vás ako používateľa, ktorý sa vrátil. Všetky zozbierané údaje sa uložia spolu s týmto ID používateľa. Tak je vôbec možné vyhodnotiť pseudonymy používateľských profilov.

Vaše interakcie na našej web-stránke sa merajú prostredníctvom označení ako cookies a App-Instanz-ID. Interakcie sú všetky kroky, ktoré vykonávate na našej web-stránke. Keď využívate aj iné Google systémy (ako napr. Google-účet), môžu byť dáta, ktoré vygeneruje Google Analytics, prepojené s third-parties-cookies. Google neposkytuje žiadne údaje Google Analytics, ako to my ako prevádzkovateľ web-stránky nepovolíme. Výnimky môžu nastať v prípade, že je to zo zákona potrebné.

Google Analytics využíva nasledujúce cookies:

Názov: _ga
Hodnota:2.1326744211.152111249741-5
Účel použitia: Analytics.js na uloženie ID používateľa štandardne využíva cookie _ga. Zásadne slúži na rozlíšenie návštevníkov web-stránky.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: _gid
Hodnota:2.1326744211.152111249741-1
Účel použitia: Cookie slúži aj na rozlíšenie návštevníkov web-stránky
Dátum expirácie: o 24 hodín

Názov: _gat_gtag_UA_<property-id>
Hodnota: 1
Účel použitia: Využíva sa na zníženie miery požiadaviek. Keď je Google Analytics poskytnuté prostredníctvom Google Tag Manager, dostane toto cookie názov _dc_gtm_ <property-id>.
Dátum expirácie: o 1 minútu

Názov: AMP_TOKEN
Hodnota: žiaden údaj
Účel použitia: Cookie má token, ktorým je možné vyžiadať používateľské ID od služby AMB-Client-ID. Ostatné možné hodnoty poukazujú na odhlásenie, žiadosť alebo chybu.
Dátum expirácie: o 30 sekúnd až o jeden rok

Názov: __utma
Hodnota:1564498958.1564498958.1564498958.1
Účel použitia: Toto cookie umožňuje sledovať Vaše správanie na web-stránke a merať výkon. Cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa zašlú informácie do Google Analytics.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: __utmt
Hodnota: 1
Účel použitia: Toto cookie sa využíva ako __gat_gtag_UA_<property-id> na priškrtenie miery požiadaviek.
Dátum expirácie: o 10 minút

Názov: __utmb
Hodnota:3.10.1564498958
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby sa určili nové sedenia. Zakaždým sa aktualizuje, keď sa do Google Analytics zašlú nové údaje, resp. informácie.
Dátum expirácie: o 30 minút

Názov: __utmc
Hodnota: 167421564
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby sa zistili nové schôdzky vracajúcich sa návštevníkov. Pritom sa jedná o Session-Cookie a ukladá sa len tak dlho, kým prehliadač opäť nezatvoríte.
Dátum expirácie: Po zatvorení servera

Názov: __utmz
Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby sa identifikoval zdroj prístupu návštevníkov na našu web-stránku. To znamená, že cookie ukladá, odkiaľ ste prišli na našu web-stránku. Mohla to byť iná stránka, resp. spustená reklama.
Dátum expirácie: o 6 mesiacov

Názov: __utmv
Hodnota: žiaden údaj
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na uloženie používateľom definovaných používateľských údajov. Aktualizuje sa zakaždým, keď sa zašlú informácie do Google Analytics.
Dátum expirácie: o 2 roky

Poznámka: Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, pretože Google výber svojich cookies opakovane mení.

Tu Vám ukážeme prehľad najdôležitejších údajov, ktoré zbiera Google Analytics:

Heatmaps: Google vytvára takzvané Heatmaps. Prostredníctvom Heatmaps vidieť presne tie oblasti, na ktoré kliknete. Tak dostaneme informácie o tom, kde sa na našej stránke pohybujete.

Trvanie schôdzky: Google nazýva trvaním schôdzky čas, ktorý strávite na našej stránke bez toho, aby ste ju opustili. Ak ste boli neaktívni 20 minút, schôdzka automaticky končí.

Miera opustení stránky (anglicky: Bouncerate): O opustení hovoríme, keď si na našej web-stránke pozriete iba jednu stránku a potom našu web-stránku opäť opustíte.

Vytvorenie účtu: Keď si na našej web-stránke vytvoríte účet, resp. si niečo objednáte, Google Analytics o tom zbiera údaje.

IP-adresa: IP-adresa sa znázorňuje iba v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie.

Stanovisko: Prostredníctvom IP-adresy je možné určiť krajinu a Vašu približnú polohu. Tento postup sa nazýva aj určenie stanoviska IP-adresy.

Technické informácie: Medzi technické informácie patrí okrem iného Váš typ prehliadača, Váš poskytovateľ internetu alebo Vaše rozlíšenie obrazovky.

Zdroj pôvodu: Google Analytics, respektíve nás, zaujíma aj to, cez akú web-stránku alebo akú reklamu ste sa na našu stránku dostali.

Ďalšie údaje sú kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, prehrávanie médií (napr. keď si cez našu stránku pustíte video), zdieľanie obsahov na sociálnych médiách alebo uloženie medzi Vašich favoritov. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a slúži iba na všeobecnú orientáciu o ukladaní údajov zo strany Google Analytics.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google má svoje servery po celom svete. Väčšina serverov sa nachádza v Amerike, a preto budú Vaše údaje zväčša uložené na amerických serveroch. Tu si viete presne prečítať, kde sa nachádzajú výpočtové centrá Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaše údaje budú rozdelené na rôzne fyzické dátové nosiče. Má to tú výhodu, že údaje sa dajú rýchlejšie otvoriť a sú lepšie chránené pred manipuláciou. V každom výpočtovom centre Google existujú príslušné núdzové programy pre Vaše údaje. Keď napríklad vypadne hardvér u Google alebo prírodné katastrofy ochromia servery, riziko prerušenia služieb u Google je napriek tomu nízke.

Štandardne je v Google Analytics nastavená doba uchovania Vašich používateľských údajov 26 mesiacov. Potom sa Vaše používateľské údaje vymažú. Máme však možnosť dobu uloženia používateľských údajov zvoliť sami. Máme na to k dispozícii päť variantov:

 • Vymazanie o 14 mesiacov
 • Vymazanie o 26 mesiacov
 • Vymazanie o 38 mesiacov
 • Vymazanie o 50 mesiacov
 • Žiadne automatické vymazanie

Keď uplynie stanovené obdobie, údaje sa raz za mesiac vymažú. Táto doba uchovania sa vzťahuje na Vaše údaje, ktoré sú prepojené s cookies, identifikáciou používateľa a reklamnými ID (napr. cookies domény DoubleClick). Výsledky správ vychádzajú z agregovaných údajov a ukladajú sa nezávisle od používateľských údajov. Agregované údaje sú spojením jednotlivých údajov do väčšej jednotky.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Podľa práva o ochrane údajov Európskej Únie máte právo dostať informácie o svojich údajoch, tieto aktualizovať, vymazať alebo obmedziť. Pomocou Add-ons prehliadača na deaktivovanie Google Analytics-JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) zabránite tomu, aby Google Analytics použil Vaše údaje. Add-on prehliadača si môžete stiahnuť na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a nainštalovať. Vezmite, prosím, na vedomie, že toto Add-on deaktivuje iba zber údajov zo strany Google Analytics.

Ak chcete zásadne deaktivovať, vymazať alebo spravovať cookies (nezávisle od Google Analytics), má každý prehliadač vlastný návod:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Google Analytics je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Framework, ktorá upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tejto téme nájdete na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=111249741. Dúfame, že sme Vám dokázali priblížiť najdôležitejšie informácie ohľadom spracovávania údajov zo strany Google Analytics. Ak sa chcete dozvedieť viac o sledovacej službe (tracking), odporúčame Vám oba tieto odkazy: https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics anonymizovanie IP

Na tejto web-stránke máme zaimplementované anonymizovanie IP-adresy od Google Analytics. Túto funkciu vyvinul Google, aby táto web-stránka mohla dodržiavať platné ustanovenia o ochrane údajov a odporúčania miestnych úradov na ochranu údajov, ak je z ich strany zakázané uchovávanie úplnej IP-adresy. Anonymizovanie, resp. maskovanie IP sa uskutočňuje, akonáhle IP-adresy dorazia do siete Google Analytics na zber údajov a skôr, než dôjde k uloženiu alebo spracovaniu údajov.

Viac informácií o anonymizovaní IP nájdete na odkaze https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Správy Google Analytics o demografických známkach a záujmoch

V Google Analytics sme zapli funkcie na správy o reklamách. Správy o demografických známkach a záujmoch obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch. Tým si vieme vytvoriť lepší obraz o našich používateľoch bez toho, aby sme mohli tieto údaje priradiť jednotlivým osobám. Viac o reklamných funkciách sa dozviete na auf https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Využívanie aktivít a informácií Vášho účtu Google môžete ukončiť v „Nastaveniach reklamy“ na https://adssettings.google.com/authenticated pomocou zaškrtávacieho políčka.

Google Analytics odkaz na deaktivovanie

Ak kliknete na nasledujúci Odkaz na deaktivovanie, môžete zabrániť tomu, aby Google zaznamenával ďalšie návštevy na tejto web-stránke. Pozor: Vymazanie cookies, využívanie inkognita/súkromného režimu Vášho prehliadača alebo využitie iného prehliadača vedie k tomu, že údaje budú opäť zaznamenané.

Deaktivovanie Google Analytics

Google Analytics dodatok o spracovaní údajov

S Google sme uzavreli zmluvu pre priamych zákazníkov na využívanie Google Analytics tým, že sme v Google Analytics akceptovali „Dodatok o spracovaní údajov“.

Viac o dodatku o spracovaní údajov pre Google Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google-signály od Google Analytics

V Google Analytics sme aktivovali Google-signály. Tak budú aktualizované existujúce funkcie Google Analytics (správy o reklamách, remarketing, správy presahujúce rámec zariadení a správy o záujmoch a demografikých znakoch), aby sme o Vás dostali súhrnné a anonymizované údaje, ak ste na Vašom účte Google povolili personalizovanú reklamu.

Zvláštnosťou je, že sa pritom jedná o Cross-Device-Tracking. To znamená, že Vaše údaje je možné analyzovať nad rámec zariadení. Aktivovaním Google-signálov sa zbierajú údaje a prepoja sa s účtom Google. Google tým môže napríklad zistiť, keď si na našej web-stránke pozriete niektorý produkt na Vašom smartfóne a až neskôr produkt kúpite na laptope. Vďaka aktivácii Google-signálov môžeme spúšťať remarketingovú kampaň presahujúcu rámec zariadení, ktorá by inak v takejto forme nebola možná. Remarketing znamená, že Vám našu ponuku môžeme ukázať aj na iných web-stránkach.

V Google Analytics sa okrem toho prostredníctvom Google- signálov zaznamenávajú aj ďalšie údaje o návštevníkoch, napr. poloha, priebeh vyhľadávania, priebeh YouTube a údaje o Vašich krokoch na našej web-stránke. Tým od Google dostávame lepšie správy o reklamách a užitočnejšie údaje o Vašich záujmoch a demografických znakoch. K tomu patrí Váš vek, akým jazykom hovoríte, kde bývate alebo aké je Vaše pohlavie. Ďalej sa k tomu pridajú aj sociálne kritériá ako je Vaše povolanie, Váš rodinný stav alebo Váš príjem. Všetky tieto znaky Google Analytics pomáhajú definovať skupiny osôb, resp. cieľové skupiny.

Správy nám pomáhajú aj lepšie odhadnúť Vaše správanie, Vaše želania a záujmy. Tým môžeme pre Vás optimalizovať a prispôsobiť naše služby a produkty. Tieto údaje štandardne expirujú o 26 mesiacov. Prosím, vezmite na vedomie, že tento zber údajov sa uskutočňuje iba v prípade, že ste na Vašom Google-účte povolili personalizovanú reklamu. Jedná sa pritom vždy o súhrnné a anonymné údaje a nikdy o údaje jednotlivých osôb. Na Vašom Google-účte môžete tieto údaje spravovať, resp. aj vymazať.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Facebook-Pixel

Na našej web-stránke využívame Facebook-Pixel od Facebook. Nato sme do našej web-stránky implementovali kód. Facebook-Pixel je výrez z kódu JavaScript, ktorý naťahuje zbierku funkcií, ktorými môže Facebook sledovať Vaše používateľské kroky, ak ste sa na našu web-stránku dostali prostredníctvom Facebook-Ads. Ak si napríklad na našej web-stránke kúpite produkt, spustí sa Facebook-Pixel a uloží Vaše kroky na našej web-stránke v jednom alebo viacerých cookies. Tieto cookies umožňujú, aby Facebook porovnával Vaše používateľské údaje (zákaznícke údaje ako IP-adresa, ID používateľa) s údajmi na Vašom Facebook-účte. Potom Facebook tieto údaje zase vymaže. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, nevidíme do nich a sú využiteľné iba v rámci spustených reklám. Ak ste aj Vy používateľom Facebook a ste prihlásení, návšteva našej web-stránky sa automaticky priradí k Vášmu používateľskému Facebook-účtu.

Naše služby, resp. produkty chceme zobrazovať len tým ľuďom, ktorí sa o ne naozaj zaujímajú. Pomocou Facebook-Pixel je možné naše reklamné opatrenia lepšie nastaviť podľa Vašich želaní a záujmov. Tak sa používateľom Facebook-u (ak povolili personalizovanú reklamu) zobrazí iba vhodná reklama. Ďalej Facebook používa zozbierané údaje na analyzačné účely a vlastnú reklamu.

V ďalšom texte Vám ukážeme tie cookies, ktoré sa uložia na testovacej stránke na základe prepojenia s Facebook-Pixel. Prosím, vezmite do úvahy, že toto sú iba príklady cookies. V závislosti od interakcie na našej web-stránke sa ukladajú rôzne cookies.

Názov: _fbp
Hodnota: fb.1.1568287647279.257405483-6111249741-7
Účel použitia: Toto cookie Facebook využíva na zobrazenie reklamných produktov.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Názov: fr
Hodnota: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby Facebook-Pixel riadne fungoval.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Názov: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111249741-3
Hodnota: Meno autora
Účel použitia: Toto cookie ukladá text a meno používateľa, ktorý napríklad zanechal komentár.
Dátum expirácie: o 12 mesiacov

Názov: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL autora)
Účel použitia: Toto cookie ukladá URL web-stránky, ktorú používateľ zadá do textového poľa na našej web-stránke.
Dátum expirácie: o 12 mesiacov

Názov: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: E-mailová adresa autora
Účel použitia: Toto cookie ukladá e-mailovú adresu používateľa, ak ju na web-stránke oznámil.
Dátum expirácie: o 12 mesiacov

Poznámka: Vyššie uvedené cookies sa vzťahujú na individuálne správanie používateľa. Obzvlášť pri využívaní cookies nikdy nie je možné u Facebook-u vylúčiť zmeny.

Pokiaľ ste prihlásení vo Facebook, môžete svoje nastavenia reklám sami zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pokiaľ nie ste používateľom Facebook, na https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ môžete v zásade spravovať svoju online reklamu vychádzajúcu zo správania používateľa. Tam máte možnosť deaktivovať, resp. aktivovať predajcov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov zo strany Facebook-u, odporúčame Vám ich vlastné dátové podnikové smernice na odkaze https://www.facebook.com/policy.php.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre automatické rozšírené porovnávanie Facebook-u

V rámci funkcie Facebook-Pixel sme aktivovali aj automatické rozšírené porovnávanie (anglicky Automatic Advanced Matching). Táto funkcia Pixel nám umožňuje ako dodatočné informácie zaslať do Facebook-u transformované e-maily, mená, pohlavie, mesto, spolkový štát, poštové smerovacie číslo a dátum narodenia alebo telefónne číslo, ak ste nám tieto údaje poskytli. Táto aktivácia nám umožňuje ešte presnejšie prispôsobiť reklamné kampane na Facebook-u ľuďom, ktorí sa zaujímajú o naše služby alebo produkty.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Tag Manager

Pre našu web-stránku využívame Google Tag Manager podniku Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tento Tag Manager je jedným z mnohých nápomocných marketingových produktov Google. Prostredníctvom Google Tag Manager môžeme centrálne zapracovávať a spravovať odseky kódov rôznych sledovacích nástrojov (tracking tools), ktoré využívame na našej web-stránke.

V tomto Vyhlásení o ochrane údajov Vám chceme presnejšie vysvetliť, čo Google Tag Manager robí, prečo ho využívame a v akej forme sa údaje spracúvajú.

Čo je Google Tag Manager?

Google Tag Manager je organizačný nástroj, ktorým dokážeme centrálne a pomocou používateľskej plochy zapracovať a spravovať tagy web-stránok. Ako tagy sa označujú krátke odseky kódov, ktoré napríklad zaznamenávajú (sledujú) Vaše aktivity na našej web-stránke. Na to sa do zdrojového textu našej stránky nasadzujú odseky kódu JavaScript. Tagy často pochádzajú z interných produktov Google, ako je Google Ads alebo Google Analytics, ale prostredníctvom manažéra je možné zapracovať a spravovať aj tagy iných podnikov. Tieto tagy preberajú rôzne úlohy. Môžu zbierať údaje z prehliadača, plniť dátami marketingové nástroje, zapracúvať buttony, zapisovať cookies a aj sledovať používateľa pri návšteve viacerých web-stránok.

Prečo pre našu web-stránku využívame Google Tag Manager?

Hovorí sa, že dobrá organizácia ušetrí polovicu práce! A to sa, prirodzene, týka aj starostlivosti o našu web-stránku. Aby sme mohli našu web-stránku pre Vás a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, stvárniť čo najlepšie, potrebujeme rôzne sledovacie nástroje (tracking tools), ako napríklad Google Analytics. Zozbierané údaje týchto nástrojov nám ukazujú, čo Vás najviac zaujíma, kde môžeme zlepšiť naše výkony a ktorým ľuďom by sme ešte mali ukázať naše ponuky. A aby toto sledovanie fungovalo, musíme do našej web-stránky zabudovať príslušné kódy JavaScript. V zásade by sme mohli každý odsek kódu jednotlivého sledovacieho nástroja (tracking tool) zabudovať samostatne do nášho zdrojového textu. Vyžaduje si to však relatívne veľa času a človek ľahko stratí prehľad. Preto využívame Google Tag Manager. Môžeme jednoducho zabudovať potrebné skripty a spravovať ich z jedného miesta. Okrem toho Google Tag Manager ponúka ľahko ovládateľnú používateľskú plochu a človek nepotrebuje žiadne programátorské znalosti. Tak sa nám darí udržiavať v našej džungli tagov poriadok.

Aké údaje si ukladá Google Tag Manager?

Samotný Tag Manager je doménou, ktorá neukladá žiadne cookies ani žiadne údaje. Funguje ako obyčajný „správca“ implementovaných tagov. Údaje zaznamenávajú jednotlivé tagy rôznych webových analyzačných nástrojov. Údaje sa v Google Tag Manager kvázi posúvajú do jednotlivých sledovacích nástrojov (tracking tools) a neukladajú sa.

Celkom ináč je to však s napojenými tagmi rôznych webových analyzačných nástrojov, ako napr. Google Analytics. V závislosti od analyzačného nástroja sa zväčša pomocou cookies zbierajú, ukladajú a spracúvajú rôzne údaje o Vašom webovom správaní. Nato si, prosím, prečítajte naše texty o ochrane údajov pre jednotlivé analyzačné a sledovacie nástroje, ktoré používame na našej web-stránke.

V nastaveniach účtu Tag Manager sme Google-u povolili, aby od nás dostával anonymizované údaje. Pritom sa ale jedná iba o použitie a využitie nášho Tag Manager a nie o Vaše údaje, ktoré sú uložené prostredníctvom odsekov kódu. Google-u a ostatným umožňujeme získať vybrané údaje v anonymizovanej forme. Tým súhlasíme s anonymným poskytovaním našich údajov o web-stránke. Ktoré zhrnuté a anonymné údaje sa presne poskytujú, sme – napriek dlhej rešerši – nevedeli zistiť. V každom prípade pritom Google maže všetky informácie, ktoré by mohli identifikovať našu web-stránku. Google údaje zhŕňa spolu so stovkami iných anonymných webových údajov dokopy a v rámci opatrení benchmarkingu vytvára používateľské trendy. Pri benchmarkingu sa porovnávajú vlastné výsledky s výsledkami konkurentov. Na základe zozbieraných informácií je možné optimalizovať procesy.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Keď Google ukladá údaje, ukladajú sa tieto údaje na vlastných Google serveroch. Servery sú rozdelené po celom svete. Väčšina sa nachádza v Amerike. Na odkaze https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si viete presne prečítať, kde sa nachádzajú Google servery.

Ako dlho jednotlivé sledovacie nástroje (tracking tools) ukladajú Vaše údaje, nájdete v našich individuálnych textoch o ochrane údajov pri jednotlivých nástrojoch.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Samotný Google Tag Manager neukladá cookies, ale spravuje tagy rôznych sledovacích web-stránok. V našich textoch o ochrane údajov pri jednotlivých sledovacích nástrojoch (tracking tools) nájdete podrobné informácie o tom, ako môžete svoje údaje vymazať, resp. spravovať.

Google je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Framework, ktorá upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tejto téme nájdete na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=111249741. Ak sa chcete dozvedieť viac o Google Tag Manager, odporúčame Vám najčastejšie kladené otázky na odkaze https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Hotjar

Na našej web-stránke využívame Hotjar od firmy Hotjar Limited (Level 2.St. Julian´s Businees Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian´s STJ 100, Malta) na štatistické vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch. Hotjar je služba, ktorá analyzuje správanie a Vašu spätnú väzbu ako používateľa na našej web-stránke prostredníctvom kombinácie nástrojov na analyzovanie a spätnú väzbu. Od Hotjar dostávame správy a vizuálne znázornenia, ktoré nám ukazujú, kde a ako sa na našej stránke „pohybujete“. Osobné údaje sú automaticky anonymizované a nikdy sa nedostanú na servery Hotjar. To znamená, že nebudete osobne identifikovaní ako používatelia web-stránky a napriek tomu sa veľa dozvieme o Vašom používateľskom správaní.

Čo je Hotjar?

Ako už bolo v hornom odseku spomenuté, Hotjar nám pomáha analyzovať správanie návštevníkov našej stránky. K týmto nástrojom, ktoré Hotjar ponúka, patria Heatmaps, Conversion Funnels, Visitor Recording, Incoming Feedback, Feedback Polls a Surveys (viac informácií o tom nájdete na https://www.hotjar.com/). Tým nám Hotjar pomáha ponúknuť Vám lepšie používateľské skúsenosti a lepší servis. Na jednej strane tým ponúka dobrú analýzu online správania, na druhej strane dostávame aj dobrú spätnú väzbu o kvalite našej web-stránky. Pretože popri všetkých analyzačno-technických aspektoch chceme prirodzene aj jednoducho počuť Váš názor na našu web-stránku. A nástroj spätnej väzby presne toto umožňuje.

Prečo na našej web-stránke používame Hotjar?

V posledných rokoch silne vzrástol význam skúseností používateľov (User Experience) na web-stránkach. A to z dobrých dôvodov. Web-stránka má byť postavená tak, aby ste sa na nej ako návštevník cítili dobre a ľahko sa na nej orientovali. Vďaka analyzačným nástrojom a nástrojom na spätnú väzbu, ktoré ponúka spoločnosť Hotjar, vieme našu web-stránku a našu ponuku zatraktívniť.  Pre nás sa ako mimoriadne cenné ukazujú Heatmaps od Hotjar-u. Pri Heatmaps sa jedná o formu vizualizácie údajov. Heatmaps od Hotjar-u nám umožňujú napríklad veľmi presne vidieť, na čo radi klikáte a kam radi skrolujete.

Aké údaje ukladá Hotjar?

Zatiaľ čo Vy surfujete na našej stránke, Hotjar automaticky zbiera informácie o Vašom používateľskom správaní. Na zber týchto informácií sme na našej web-stránke zabudovali vlastný kód na sledovanie. Prostredníctvom Vášho počítača, resp. Vášho prehliadača je možné zbierať nasledujúce údaje:

 • IP-adresa Vášho počítača (zbiera a ukladá sa v anonymnom formáte)
 • Veľkosť obrazovky
 • Informácie o prehliadači (aký prehliadač, aká verzia, atď.)
 • Vaša poloha (ale iba ako krajina)
 • Vaše uprednostňované jazykové nastavenie
 • Navštívené web-stránky (podstránky)
 • Dátum a čas prístupu na niektorú z našich podstránok (web-stránok)

Okrem toho aj cookies ukladajú údaje, ktoré sa umiestnia na Vašom počítači (zväčša vo Vašom prehliadači). V nich sa nezbierajú žiadne osobné údaje. Hotjar zásadne nepostupuje zozbierané údaje tretím osobám. Hotjar však výslovne upozorňuje na to, že je niekedy potrebné poskytnúť údaje pre Amazon Web Services. Potom sa časti Vašich informácií uložia na ich serveroch. Amazon je však viazaný povinnosťou zachovávania mlčanlivosti a nesmie tieto údaje nikomu poskytnúť.

K uloženým informáciám má prístup iba obmedzený počet osôb (pracovníci spoločnosti Hotjar). Hotjar-servery sú chránené pomocou Firewalls a IP-obmedzení (prístup iba z povolených IP-adries). Firewalls sú bezpečnostné systémy, ktoré chránia počítače pred neželanými sieťovými prístupmi. Majú slúžiť ako bariéra medzi bezpečnou internou sieťou spoločnosti Hotjar a internetom. Ďalej Hotjar pre svoje služby využíva aj subdodávateľov, ako napr. Google Analytics alebo Optimizely. Tieto firmy môžu tiež uchovávať informácie, ktoré posiela Váš prehliadač na našu web-stránku.

Hotjar využíva nasledujúce cookies. Pretože sa vzťahujeme medzi iným na zoznam cookies z vyhlásenia o ochrane údajov od spoločnosti Hotjar na odkaze https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information, nie je v každom cookie uložená príkladná hodnota. Zoznam napríklad ukazuje použité Hotjar-cookies a nemusí byť vyčerpávajúci.

Názov: ajs_anonymous_id
Hodnota: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111249741-5
Účel použitia: Cookie sa zvyčajne využíva na analyzačné účely a pomáha pri počítaní návštevníkov niektorej z našich web-stránok tým, že sleduje, či už niekedy boli na tejto stránke.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: ajs_group_id
Hodnota: 0
Účel použitia: Toto cookie zbiera údaje o správaní používateľa. Tieto údaje je potom možné na základe spoločných ukazovateľov návštevníkov web-stránky priradiť k určitej skupine používateľov.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjid
Hodnota: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Účel použitia: Cookie sa používa na to, aby sa zachovalo ID používateľa Hotjar, ktoré je pre web-stránku v prehliadači jednoznačné. Tak je možné správanie používateľa priradiť pri najbližších návštevách tomu istému ID používateľa.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjMinimizedPolls
Hodnota: 462568111249741-8
Účel použitia: Vždy, keď minimalizujete Feedback Poll Widget, Hotjar uloží toto cookie. Cookie zabezpečuje, že Widget skutočne ostane minimalizovaný, keď surujete na našich stránkach.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjIncludedInSample
Hodnota: 1
Účel použitia: Toto Session-cookie sa uloží na to, aby bol Hotjar informovaný o tom, či patríte medzi vybrané osoby (vzorka), ktoré boli využité na vytvorenie lievikov (Funnels).
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjClosedSurveyInvites
Účel použitia: Toto cookie sa uloží, keď zbadáte vyskakovacie okno s pozvánkou na dotazník so spätnou väzbou. Toto cookie sa využíva na zabezpečenie toho, aby sa Vám táto pozvánka zobrazila iba raz.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjDonePolls
Účel použitia: Akonáhle sa ukončí „dotazník“ so spätnou väzbou pomocou takzvaného Feedback Pool Widget, do Vášho prehliadača sa uloží toto cookie. Tým Hotjar zabráni tomu, aby ste v budúcnosti opäť dostali rovnaký dotazník.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjDoneTestersWidgets
Účel použitia:
 Toto cookie sa použije, akonáhle uvediete svoje údaje v „Recruit User Tester Widget“. Týmto Widget Vás chceme získať ako testujúcu osobu. Aby sa tento formulár nezobrazoval opakovane, použije sa cookie.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjMinimizedTestersWidgets
Účel použitia: Aby „Recruit User Tester“ aj skutočne ostal na všetkých našich stránkach minimalizovaný, akonáhle ho raz minimalizujete, uloží sa toto cookie.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: _hjShownFeedbackMessage
Účel použitia: Toto cookie sa uloží, keď prichádzajúcu spätnú väzbu minimalizujete alebo doplníte. Stane sa to preto, aby bola prichádzajúca spätná väzba okamžite natiahnutá ako minimalizovaná, keď navigujete na inú stránku, na ktorej má byť zobrazená.
Dátum expirácie: o jeden rok

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Na našej stránke máme zabudovaný Tracking-Code, ktorý sa prenáša na Hotjar-server v Írsku (EÚ). Tento Tracking-Code sa kontaktuje s Hotjar-serverom a zasiela skript do Vášho počítača alebo koncového zariadenia, ktorým môžete pristupovať na našu stránku. Skript obsahuje určité údaje ohľadom Vašej interakcie na našej web-stránke. Tieto údaje sa potom zasielajú na spracovanie na Hotjar-server. Hotjar si sám stanovil lehotu uloženia údajov v trvaní 365 dní. To znamená, že všetky údaje, ktoré Hotjar zozbieral a sú staršie ako jeden rok, sa automaticky vymažú.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Hotjar si na účely analýzy neukladá žiadne Vaše osobné údaje. Podnik sa dokonca propaguje sloganom „We track behavior, not individuals“ (teda „Sledujeme správanie používateľa, nie identifikovateľné, individuálne údaje). Vždy máte možnosť zakázať zber Vašich údajov. Nato musíte iba ísť na stránku „Opt-out-Seite“ a kliknúť na „deaktivovať Hotjar“. Prosím, všimnite si, že vymazanie cookies, využitie súkromného režimu Vášho prehliadača alebo využitie iného prehliadača vedie k tomu, že budú opäť zozbierané údaje. Ďalej môžete aj na Vašom prehliadači aktivovať tlačidlo „Do Not Track“. V prehliadači Chrome nato napríklad musíte kliknúť vpravo hore na tri stĺpčeky a prejsť do „nastavení“. Tam v časti „Ochrana údajov“ nájdete možnosť „Prístupmi prehliadača poslať požiadavku „Do Not Track““. Teraz už iba aktivujete túto ikonu a Hotjar už nebude zbierať žiadne údaje.

Viac podrobností o smernici o ochrane údajov, a ktoré údaje Hotjar akým spôsobom zbiera, nájdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111249741.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google AdSense

Na tejto web-stránke využívame Google AdSense. Je to program inzercie firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google AdSense nám umožňuje vysvietiť na tejto web-stránke reklamy, ktoré sa hodia k našej téme. Tým Vám ponúkame reklamy, ktoré pre Vás v ideálnom prípade predstavujú správnu zvýšenú hodnotu. V tomto vyhlásení o ochrane údajov ohľadom Google AdSence Vám vysvetlíme, prečo na našej stránke využívame Google AdSence, ktoré údaje sa spracúvajú a ukladajú a ako môžete zabrániť tomuto uloženiu údajov.

Čo je Google AdSence?

Reklamný program Google AdSense existuje medzičasom už od roku 2003. Na rozdiel od Google Ads (predtým Google AdWords) tu nemôžete reklamu spustiť sami. Prostredníctvom Google AdSense sa na web-stránkach, ako napríklad na našej, zobrazuje reklamná inzercia. Najväčšou výhodou tejto reklamnej služby v porovnaní s inými je, že Vám Google AdSense zobrazuje iba inzerciu, ktorá sa hodí k Vášmu obsahu. Google má vlastný algoritmus, ktorý vypočítava, ktorá reklamná inzercia sa Vám zobrazí. Prirodzene, chceme Vám zobrazovať iba reklamu, ktorá Vás aj zaujíma, a tým Vám ponúknuť vyššiu hodnotu. Google na základe Vašich záujmov, resp. na základe Vášho používateľského správania a na základe našej ponuky preveruje, ktorá reklamná inzercia je vhodná pre našu web-stránku a pre našich používateľov. Na tomto mieste by sme radi spomenuli, že nezodpovedáme za výber reklamnej inzercie. Na našej web-stránke ponúkame iba reklamnú plochu. Zobrazovanú reklamu vyberá Google. Od augusta 2013 je inzercia prispôsobovaná aj príslušným používateľským plochám. To znamená, že je jedno, či našu stránku navštívite zo svojho smartfónu, počítača alebo laptopu, inzercia sa prispôsobí Vášmu koncovému zariadeniu.

Prečo na našej web-stránke používame Google AdSense?

Prevádzkovanie vysoko kvalitnej web-stránky si vyžaduje veľa obetavosti a úsilia. V zásade s prácou na našej web-stránke nikdy nie sme hotoví. Vždy sa snažíme našu stránku upravovať a udržiavať ju čo najaktuálnejšou. Prirodzene, touto prácou chceme docieliť aj hospodárske výsledky. Preto sme sa rozhodli pre reklamnú inzerciu ako zdroj príjmov. Najdôležitejšie však pre nás je, aby sme Vašu návštevu na našej web-stránke inzerciou nerušili. Pomocou Google AdSense Vám ponúkame iba reklamu, ktorá sa hodí k našim témam a Vašim záujmom.

Podobne ako pri Google indexácii web-stránok, príslušný obsah (content) a príslušné ponuky na našej web-stránke skúma bot (robot). Potom sa reklamná inzercia obsahovo prispôsobí a prezentuje na web-stránke. Popri obsahových prienikoch medzi inzerciou a ponukou web-stránky AdSense podporuje aj Targeting orientovaný na záujmy. To znamená, že Google využíva Vaše údaje na to, aby Vám ponúkol reklamu ušitú pre Vás. Tým pádom dostávate reklamu, ktorá Vám v ideálnom prípade ponúkne skutočnú zvýšenú hodnotu a my máme väčšiu šancu niečo zarobiť.

Aké údaje si ukladá Google AdSense?

Aby Google AdSense mohol zobrazovať Vám na mieru šitú reklamu, využíva medzi iným cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú na Vašom počítači určité informácie.

V AdSense majú cookies umožňovať lepšiu reklamu. Cookies neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné údaje. Pritom však treba vziať do úvahy, že Google napríklad „Pseudonyme Cookies-ID“ (meno alebo iný identifikačný údaj sa nahradí pseudonymom) alebo IP-adresu nepovažuje za osobne identifikovateľné informácie. V rámci Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa však tieto údaje môžu považovať za osobné údaje. Google AdSense zasiela do prehliadača cookie po každej impresii (to znamená vždy, keď uvidíte inzerciu), po každom kliknutí a každej inej aktivite, ktorá vedie k osloveniu Google AdSense-servera. Pokiaľ prehliadač cookie akceptuje, uloží sa tam.

Third parties môžu v rámci AdSense za určitých okolností na Vašom prehliadači umiestniť a čítať cookies, resp. použiť Web-Beacons, aby si uložili údaje, ktoré poskytnutím inzercie na web-stránke dostanú. Ako Web-Beacon sa označujú malé grafiky, ktoré analyzujú a zaznamenávajú log-súbor. Táto analýza umožňuje štatistické vyhodnocovanie pre online-marketing.

Google môže prostredníctvom týchto cookies zozbierať určité informácie o Vašom používateľskom správaní na našej web-stránke. K tomu patrí:

 • Informácie, ako zaobchádzate s inzerciou (kliknutia, impresie, pohnutia myšou).
 • Informácie, či bola na Vašom prehliadači inzercia zobrazená už skôr. Tieto údaje pomáhajú tomu, aby sa Vám inzercia nezobrazovala častejšie.

Pritom Google analyzuje údaje o zobrazovaných reklamných prostriedkoch a Vašej IP-adrese a vyhodnocuje ich. Google údaje využíva v prvom rade na to, aby zmeral efektívnosť inzercie a zlepšil ponúkanú reklamu. Tieto údaje sa nespájajú s osobnými údajmi, ktoré Google o Vás prípadne má cez iné Google-služby.

V ďalšom texte Vám predstavíme cookies, ktoré používa Google AdSense na účely sledovania. Pritom sa vzťahujeme na testovaciu web-stránku, ktorú nainštaloval výlučne Google AdSense: 

Názov: uid
Hodnota: 891269189111249741-8
Účel použitia: Cookie sa ukladá na doméne adform.net. Poskytuje jednoznačne priradené, strojovo vygenerované User-ID a zbiera údaje o aktivite na našej web-stránke.
Dátum expirácie: o 2 mesiace

Názov: C
Hodnota: 1
Účel použitia: Toto cookie identifikuje, či Váš prehliadač akceptuje cookies. Cookie sa ukladá na doméne track.adform.net.
Dátum expirácie: o 1 mesiac

Názov: cid
Hodnota: 8912691894970695056,0,0,0,0
Účel použitia: Toto cookie sa ukladá na doméne track.adform.net, zastupuje Client-ID a využíva sa na zlepšenie reklamy pre Vás. Môže návštevníkovi posúvať relevantnejšiu reklamu a pomáha zlepšiť správy o výkonnosti kampane.
Dátum expirácie: o 2 mesiace

Názov: IDE
Hodnota: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU111249741-1
Účel použitia: Cookie sa ukladá na doméne doubkeklick.net. Slúži na to, aby sa zaregistrovali Vaše kroky po zobrazení inzercie, resp. po kliknutí na inzerciu. Tým je možné merať, ako naši návštevníci inzerciu prijímajú.
Dátum expirácie: o 1 mesiac

Názov: test_cookie
Hodnota: žiaden údaj
Účel použitia: Pomocou „test_cookie“ sa dá preveriť, či Váš prehliadač vôbec cookies podporuje. Cookie sa ukladá na doméne doubleklick.net.
Dátum expirácie: o 1 mesiac

Názov: CT592996
Hodnota:733366
Účel použitia: Cookie sa ukladá na doméne adform.net. Cookie sa uloží, akonáhle kliknete na reklamnú inzerciu. Presnejšie informácie o využití tohto cookie sa nám nepodarilo zistiť.
Dátum expirácie: o jednu hodinu

Poznámka: Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, pretože podľa našich skúseností Google výber svojich cookies opakovane mení.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google zaznamenáva IP-adresu a rôzne kroky, ktoré vykonávate na web-stránke. Cookies ukladajú tieto informácie o interakciách na našej stránke. Podľa Google podnik zbiera a ukladá uvedené informácie bezpečným spôsobom na vlastných Google-serveroch v USA.

Ak nemáte Google-účet, resp. nie ste prihlásení, Google ukladá zozbierané údaje s jednoznačným označením (ID) zväčša na Vašom prehliadači. Jednoznačné ID uložené v cookies slúžia napríklad na to, aby bola zabezpečená personalizovaná reklama. Keď ste prihlásení na Google-účte, môže Google zbierať aj osobné údaje.

Niektoré z údajov, ktoré Google ukladá, môžete kedykoľvek vymazať (pozri nasledujúci odsek). Veľa informácií, ktoré sú uložené v cookies, sa po určitom čase automaticky vymaže. Existujú však aj údaje, ktoré Google ukladá po dlhší čas. Je tomu tak v prípade, že Google musí z hospodárskych alebo právne nevyhnutných dôvodov určité údaje uchovávať po neurčitý, dlhší čas.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Vždy máte možnosť vymazať alebo deaktivovať cookies, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači. Ako to presne funguje, závisí od Vášho prehliadača.

Tu nájdete návody, ako môžete spravovať cookies vo Vašom prehliadači:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Stiahnutím a nainštalovaním tohto pluginu prehliadača na odkaze https://support.google.com/ads/answer/7395996 sa tiež deaktivujú všetky „reklamné cookies“. Vezmite na vedomie, že deaktivovaním týchto cookies nezabránite zobrazovaniu reklamnej inzercie. Docielite iba to, že reklama nebude personalizovaná.

Ak vlastníte Google- účet, môžete na web-stránke https://adssettings.google.com/authenticated deaktivovať personalizovanú reklamu. Aj tu potom budete naďalej vidieť inzerciu, ale nebude nastavená podľa Vašich záujmov. Napriek tomu sa inzercia zobrazuje na základe niekoľkých faktorov, ako je Vaša poloha, typ prehliadača a pojmy použité na vyhľadávanie.

Ktoré údaje Google zásadne zaznamenáva a na čo tieto údaje využíva, sa dočítate na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Ads (Google AdWords) Conversion-Tracking

Ako opatrenie online-marketingu využívame Google Ads (predtým Google AdWords), aby sme inzerovali naše produkty a služby. Tak chceme na internete upozorniť viac ľudí na vysokú kvalitu našej ponuky. V rámci našich reklamných opatrení prostredníctvom Google Ads využívame na našej web-stránke Conversion-Tracking spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pomocou tohto bezplatného sledovacieho nástroja (tracking tool) môžeme lepšie nastaviť našu reklamnú ponuku podľa Vašich záujmov a potrieb. V ďalšom článku chceme presnejšie vysvetliť, prečo využívame Conversion-Tracking, ktoré údaje pritom ukladáme a ako zabránite tomuto ukladaniu údajov.

Čo je Google Ads Conversion-Tracking?

Google Ads (predtým Google AdWords) je vlastný systém online reklamy firmy Google LLC. Sme presvedčení o kvalite našej ponuky a chceme, aby našu web-stránku spoznalo čo najviac ľudí. V online oblasti na to Google Ads ponúka najlepšiu platformu. Prirodzene, chceme získať aj presný prehľad o pomere medzi nákladmi a účinnosťou našich reklamných akcií. Preto využívame nástroj Conversion-Tracking Tool od Google Ads.

Ale čo presne znamená konverzia (conversion)? Konverzia vzniká, keď sa z Vás ako čisto zvedavého návštevníka web-stránky stane konajúci návštevník. Stane sa to vždy vtedy, keď kliknete na našu reklamu a nakoniec vykonáte iný krok, ako napríklad návšteva našej web-stránky. Pomocou nástroja Conversion-Tracking-Tool od Google zaznamenávame, čo sa stane, keď používateľ klikne na našu Google-Ads inzerciu. Napríklad vidíme, či boli zakúpené produkty, využité služby alebo či sa používateľ prihlásil na odber nášho spravodajcu s novinkami.

Prečo na našej web-stránke využívame Google Ads Conversion-Tracking?

Google Ads používame na to, aby sme aj na iných web-stránkach prilákali pozornosť na našu ponuku. Cieľom je, aby naše reklamné kampane oslovili skutočne iba tých ľudí, ktorí sa o našu ponuku zaujímajú. Pomocou nástroja Conversion-Tracking Tool vidíme, ktoré kľúčové slová, inzercia, skupiny inzercií a kampane privedú zákazníka k želaným krokom. Vidíme, koľko zákazníkov sa na zariadeniach zaoberá našou inzerciou a potom zrealizuje konverziu. Pomocou týchto údajov vieme vypočítať náš pomer medzi nákladmi a účinnosťou, merať úspech jednotlivých reklamných opatrení a následne optimalizovať naše opatrenia online-marketingu. Okrem toho vieme pomocou získaných údajov našu web-stránku pre Vás zaujímavejšie stvárniť a našu reklamnú ponuku ešte individuálnejšie nastaviť podľa Vašich potrieb.

Ktoré údaje sa ukladajú pri Google Ads Conversion-Tracking?

Do našej web-stránky sme zapracovali Conversion-Tracking-Tag alebo Code-Snippet, aby sme vedeli lepšie analyzovať určité kroky používateľov. Keď teraz kliknete na niektorú z našej Google Ads inzercie, na Vašom počítači (zväčša v prehliadači) alebo mobilnom zariadení sa uloží cookie „Conversion“ niektorej z Google-domén. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú na Vašom počítači informácie.

Tu sú údaje najdôležitejších cookies pre Conversion-Tracking od Google:

Názov: Conversion
Hodnota: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111249741-3
Účel použitia: Toto cookie ukladá každú konverziu, ktorú urobíte na našej stránke potom, čo ste sa k nám dostali cez Google Ads.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Názov: _gac
Hodnota: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Účel použitia: Toto je klasické Google Analytics cookie a slúži na zaznamenávanie rôznych krokov na našej web-stránke.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Poznámka: Cookie _gac sa objavuje iba v spojení s Google Analytics. Hore uvedený zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, pretože Google na analytické vyhodnocovanie opakovane využíva aj iné cookies.

Akonáhle na našej stránke ukončíte krok, Google spozná cookie a Vaše konanie uloží ako takzvanú konverziu. Kým surfujete na našej web-stránke a cookie ešte nevypršalo, my a Google spoznáme, že ste sa k nám dostali prostredníctvom našej Google-Ads inzercie. Cookie sa prečíta a spolu s údajmi o konverzii zašle späť do Google Ads. Je možné, že sa na meranie konverzií využívajú aj iné cookies. Conversion-Tracking od Google Ads sa môže ešte zjemniť a zlepšiť pomocou Google Analytics. Pri inzercii, ktorú Google zobrazuje na rôznych miestach na sieti, sa pod našou doménou prípadne uložia cookies s názvami “__gads” alebo “_gac”. Od septembra 2017 sa ukladajú rôzne informácie o kampaniach analytics.js pomocou cookie _gac. Cookie tieto údaje ukladá, akonáhle vyhľadáte niektorú z našich stránok, pre ktoré bolo zriadené automatické Tag-označovanie od Google Ads. Na rozdiel od cookies, ktoré sa ukladajú pre domény Google, tieto Conversion-Cookies môže Google čítať iba vtedy, keď sa nachádzate na našej web-stránke. Nezbierame a nedostávame žiadne osobné údaje. Od Google dostávame správu so štatistickými vyhodnoteniami. Tak sa napríklad dozvieme celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu inzerciu a vidíme, ktoré reklamné opatrenia boli prijaté pozitívne.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Na tomto mieste chceme upozorniť, že nemáme vplyv na to, ako Google ďalej využíva zozbierané údaje. Podľa Google sú údaje zašifrované a uložené na bezpečných serveroch. Vo väčšine prípadov Conversion-Cookies o 30 dní expirujú a neposkytujú žiadne osobné údaje. Cookies s názvom „Conversion“ a „_gac“ (ktoré sa využívajú v spojení s Google Analytics) majú dobu expirácie 3 mesiace.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Máte možnosť nepodieľať sa na Conversion-Tracking od Google Ads. Keď deaktivujete cookie od Google Conversion-Tracking na svojom prehliadači, zablokujete Conversion-Tracking. V takom prípade nebudete zohľadnení v štatistike sledovacieho nástroja (tracking tool). Na svojom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. V každom prehliadači to funguje trochu ináč. Tu nájdete návody, ako môžete spravovať cookies vo Vašom prehliadači:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Stiahnutím a nainštalovaním tohto pluginu prehliadača na odkaze https://support.google.com/ads/answer/7395996 sa tiež deaktivujú všetky „reklamné cookies“. Vezmite na vedomie, že deaktivovaním týchto cookies nezabránite zobrazovaniu reklamnej inzercie. Docielite iba to, že reklama nebude personalizovaná.

Na základe certifikácie pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“ musí americký koncern Google LLC dodržiavať zákony o ochrane údajov, platné v EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov v Google, odporúčame Vám všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre zapracované prvky sociálnych médií

Naša web-stránka je napojená na prvky služieb sociálnych médií, aby bolo možné zobrazovať obrázky, videá a texty.
Návštevou stránok, ktoré zobrazujú tieto prvky, sa prenášajú údaje z Vášho prehliadača do príslušnej služby sociálnych médií a tam sa uložia. Na tieto údaje nemáme dosah.
Nasledujúce odkazy Vás presunú na stránky príslušných služieb sociálnych médií, kde je vysvetlené, ako zaobchádzajú s Vašimi údajmi:

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Facebook

Na našej web-stránke využívame vybrané Facebook nástroje. Facebook je sieť sociálnych médií podniku Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Pomocou týchto nástrojov môžeme Vám a ľuďom, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, predložiť najlepšiu možnú ponuku. V ďalšom texte Vám poskytujeme prehľad o rôznych Facebook nástrojoch, ktoré údaje sú zasielané na Facebook a ako tieto údaje môžete vymazať.

Čo sú Facebook-Tools?

Popri mnohých iných produktoch Facebook ponúka aj takzvané „Facebook Business Tools“. Je to oficiálny názov Facebook-u. Pretože však tento pojem sotva niekto pozná, rozhodli sme sa ich nazývať iba „Facebook-Tools“. Medzi nimi sa nachádza okrem iného:

 • Facebook-Pixel
 • Sociálne pluginy (ako napr. tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“)
 • Facebook Login
 • Account Kit
 • API (programovacie rozhranie)
 • SDK (zbierka programovacích nástrojov)
 • Integrácie platforiem
 • Pluginy
 • Kódy
 • Špecifikácie
 • Dokumentácie
 • Technológie a služby

Týmito nástrojmi Facebook rozširuje služby a má možnosť dostávať informácie o našich aktivitách mimo Facebook-u.

Prečo na našej web-stránke využívame Facebook-Tools?

Naše služby a produkty chceme zobrazovať len tým ľuďom, ktorí sa o ne naozaj zaujímajú. Pomocou reklamnej inzercie (Facebook Ads) sa vieme obrátiť presne na týchto ľudí. Aby sa používateľom mohla zobrazovať vhodná reklama, Facebook potrebuje informácie o želaniach a potrebách ľudí. Tak sú podnikom poskytované informácie o používateľskom správaní (a kontaktných údajoch) na našej web-stránke. Tým Facebook zbiera lepšie údaje o používateľoch a môže zainteresovaným osobám zobraziť vhodnú reklamu o našich produktoch, resp. službách. Nástroje tým umožňujú na mieru šité reklamné kampane na Facebook-u.

Údaje o Vašom správaní na našej web-stránke Facebook nazýva „Event-údaje“. Využívajú sa aj na služby merania a analýzy. Facebook tak môže z nášho poverenia vytvárať „správy o kampaniach“ o účinku našich reklamných kampaní. Ďalej prostredníctvom analýz získavame lepší obraz o tom, ako sú využívané naše služby, naša web-stránka alebo produkty. Tým optimalizujeme pomocou týchto nástrojov Vašu používateľskú skúsenosť na našej web-stránke. Napríklad môžete pomocou sociálnych pluginov zdieľať obsahy našej stránky priamo na Facebook-u.

Aké údaje si ukladá Facebook-Tools?

Použitím jednotlivých Facebook-Tools môže dochádzať k zasielaniu osobných údajov (zákazníckych údajov) do Facebook-u. V závislosti od použitých nástrojov môžu byť zasielané zákaznícke údaje ako meno, adresa, telefónne číslo a IP-adresa.

Facebook tieto informácie využíva na to, aby ich porovnal s vlastnými údajmi, ktoré o Vás má (ak ste členom Facebook-u). Pred zaslaním zákazníckych údajov do Facebook-u sa vykoná takzvaný „Hashing“. To znamená, že ľubovoľne veľký súbor údajov sa transformuje do reťazca znakov. Slúži to na zašifrovanie údajov.

Popri zákazníckych údajoch sa zasielajú aj „event-údaje“. „Event-údajmi“ rozumieme tie informácie, ktoré o Vás dostaneme na našej web-stránke. Napríklad, ktoré podstránky navštevujete alebo ktoré produkty u nás kupujete. Facebook nadobudnuté informácie nezdieľa so third parties (ako napríklad prevádzkovateľmi reklám), iba ak má podnik výslovné povolenie alebo je na to právne zaviazaný. „Event-údaje“ je možné spojiť aj s kontaktnými údajmi. Tým môže Facebook ponúkať personalizovanú reklamu. Po už spomenutom procese porovnania Facebook kontaktné údaje opäť vymaže.

Aby bolo možné optimalizovať zobrazovanú reklamnú inzerciu, Facebook využíva „event-údaje“ iba v prípade, že boli zhrnuté spolu s inými údajmi (ktoré Facebook zozbieral iným spôsobom). Tieto „event-údaje“ Facebook využíva na bezpečnostné, ochranné, vývojové a výskumné účely. Veľa z týchto údajov sa do Facebook-u prenáša pomocou cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa využívajú na uloženie údajov, resp. informácií v prehliadačoch. V závislosti od použitého tool a v závislosti od toho, či ste členom Facebook-u, sa vo Vašom prehliadači uloží rôzne množstvo cookies. V opisoch jednotlivých Facebook tools bližšie vysvetľujeme jednotlivé Facebook-cookies. Všeobecné informácie o využití Facebook-cookies nájdete aj na https://www.facebook.com/policies/cookies.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Facebook zásadne ukladá údaje až dovtedy, kým ich už nepotrebuje na vlastné služby a produkty. Facebook má servery po celom svete, na ktorých sa ukladajú Vaše údaje. Zákaznícke údaje sa však po porovnaní s vlastnými zákazníckymi údajmi vymažú do 48 hodín.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

V súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov máte právo na informáciu, opravu, prenos a vymazanie Vašich údajov.

Ku kompletnému vymazaniu údajov dochádza iba v prípade, že natrvalo odstránite svoj Facebook-účet. Takto funguje odstránenie Vášho Facebook-účtu:

1) Kliknite vpravo na Facebook na „Nastavenia“.

2) Následne kliknite v ľavom stĺpci na „Vaše informácie na Facebook-u“.

3) Teraz kliknite na „Deaktivácia a odstránenie účtu“.

4) Teraz si vyberte „Odstrániť účet“ a potom kliknite na „Pokračovať v odstraňovaní účtu“.

5) Teraz zadajte svoje heslo, kliknite na „Pokračovať“ a potom na „Odstrániť účet“.

Údaje, ktoré Facebook dostáva z našej stránky, sú medzi iným ukladané prostredníctvom cookies (napr. pri sociálnych pluginoch). Vo Vašom prehliadači môžete deaktivovať, vymazať alebo spravovať jednotlivé alebo všetky cookies. Funguje to rôznym spôsobom v závislosti od toho, ktorý prehliadač využívate: Nasledujúce návody ukazujú, ako môžete spravovať cookies vo Vašom prehliadači:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie.

Facebook je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Framework, ktorá upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tejto téme nájdete na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Dúfame, že sme Vám priblížili najdôležitejšie informácie o používaní a spracovávaní údajov pomocou Facebook-tools. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako Facebook využíva Vaše údaje, odporúčame Vám dátové smernice na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre sociálne pluginy Facebook-u

Na našej web-stránke sú zabudované takzvané sociálne pluginy podniku Facebook Inc. Tieto tlačidlá spoznáte podľa klasického loga Facebook, ako je tlačidlo „páči sa mi“ (ruka so zdvihnutým palcom) alebo jednoznačné označenie „Facebook plugin“. Sociálne pluginy predstavujú malú časť Facebook-u, ktorá je integrovaná do našej stránky. Každý plugin má vlastnú funkciu. Najviac využívanými funkciami sú známe tlačidlá „páči sa mi“ a „zdieľať“.

Facebook ponúka nasledujúce sociálne pluginy:

 • Tlačidlo „uložiť“
 • Tlačidlo „páči sa mi“, „zdieľať“, „odoslať“ a „citát“
 • Plugin stránky
 • Komentáre
 • Plugin messengera
 • Zapustené príspevky a videoprehrávač
 • Skupinové pluginy

Na https://developers.facebook.com/docs/plugins nájdete bližšie informácie, ako sa využívajú jednotlivé pluginy. Sociálne pluginy využívame na jednej strane na to, aby sme Vám ponúkli lepší používateľský zážitok na našej stránke, na druhej strane kvôli tomu, že tým Facebook môže optimalizovať našu reklamnú inzerciu.

Ak máte účet na Facebook-u alebo ste niekedy navštívili facebook.com, Facebook vo Vašom prehliadači uložil minimálne jedno cookie. V takom prípade Váš prehliadač prostredníctvom tohto cookie zasiela informácie do Facebook-u, akonáhle navštívite našu stránke, resp. pracujete so sociálnymi pluginmi (napr. tlačidlo „páči sa mi“).

Obsiahnuté informácie sú behom 90 dní opäť vymazané, resp. anonymizované. Podľa Facebook-u medzi tieto údaje patrí Vaša IP-adresa, ktorú web-stránku ste navštívili, dátum, čas a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú Vášho prehliadača.

Ak chcete zabrániť tomu, aby Facebook počas Vašej návštevy na našej web-stránke zbieral veľa údajov a spojil ich s Facebook-údajmi, musíte sa počas návštevy web-stránky z Facebook-u odhlásiť (log out).

Ak nie ste prihlásení na Facebook-u alebo nemáte účet na Facebook-u, Váš prehliadač zasiela do Facebook-u menej informácií, pretože máte menej Facebook-cookies. Napriek tomu môže byť do Facebook-u zaslaná napríklad Vaša IP-adresa alebo ktorú web-stránku navštevujete. Chceme ešte výslovne upozorniť na to, že o presných obsahoch údajov nemáme presnú informáciu. Snažíme sa Vás však čo najlepšie informovať o spracovávaní údajov podľa nášho aktuálneho stavu informácií. Ako Facebook údaje využíva, sa dočítate aj v smernici o ochrane údajov na odkaze https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Vo Vašom prehliadači budú uložené minimálne tieto cookies, keď navštívite web-stránku pomocou sociálnych pluginov:

Názov: dpr
Hodnota: žiaden údaj
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby na našej web-stránke fungovali sociálne pluginy.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Názov: fr
Hodnota: 0jieyh4111249741c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Účel použitia: Aj toto cookie je potrebné na to, aby puginy bezchybne fungovali.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Poznámka: Tieto cookies boli uložené po teste, aj keď nie ste členom Facebook-u.

Pokiaľ ste prihlásení vo Facebook-u, môžete svoje nastavenia reklám sami zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pokiaľ nie ste používateľom Facebook-u, na https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ môžete v zásade spravovať svoju online reklamu vychádzajúcu zo správania používateľa. Tam máte možnosť deaktivovať, resp. aktivovať predajcov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov zo strany Facebook-u, odporúčame Vám ich vlastné dátové smernice podniku na odkaze https://www.facebook.com/policy.php.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Facebook Login

Do našej stránky sme integrovali praktický login do Facebook-u. Preto sa môžete u nás jednoducho prihlásiť prostredníctvom svojho Facebook- účtu bez toho, aby ste si museli zriadiť nový používateľský účet. Ak sa rozhodnete svoju registráciu vykonať prostredníctvom Facebook- login, budete preposlaní do siete sociálnych médií Facebook. Tam dôjde k prihláseniu prostredníctvom Vašich používateľských údajov na Facebook-u. Toto prihlásenie spôsobí, že údaje o Vás, resp. Vašom používateľskom správaní, budú uložené a preposlané do Facebook-u.

Na uloženie údajov Facebook využíva rôzne cookies. V ďalšom texte Vám ukážeme najdôležitejšie cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho prehliadača, resp. tam už sú, keď sa na našej stránke prihlásite prostredníctvom Facebook-login.

Názov: fr
Hodnota: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby na našej web-stránke čo najlepšie fungoval sociálny plugin.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Názov: datr
Hodnota: 4Jh7XUA2111249741SEmPsSfzCOO4JFFl
Účel použitia: Facebook “datr”-cookie vytvára vtedy, keď web-prehliadač pristupuje na stránku facebook.com. Toto cookie pomáha identifikovať aktivity prihlásenia a chrániť používateľov.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: _js_datr
Hodnota: vymazané
Účel použitia: Toto session-cookie Facebook používa na sledovacie účely, aj keď nemáte na Facebook-u účet alebo ste odhlásení.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Poznámka: Uvedené cookies sú iba drobným výberom cookies, ktoré má Facebook k dispozícii. Ďalšie cookies sú napríklad _ fbp, sb alebo wd. Vyčerpávajúci zoznam nie je možný, pretože Facebook má k dispozícii množstvo cookies a používa ich variabilne.

Facebook-login Vám na jednej strane ponúka rýchly a jednoduchý proces registrácie, na druhej strane nám dáva možnosť poskytnúť Facebook-u údaje. Na základe toho môžeme našu ponuku a naše reklamné akcie lepšie prispôsobiť Vašim záujmom a potrebám. Údaje, ktoré týmto spôsobom od Facebook-u dostávame, sú verejné údaje ako

 • Vaše meno na Facebook-u
 • Vaša profilová fotka
 • Uložená e-mailová adresa
 • Zoznam priateľov
 • Údaje o tlačidlách (napr. tlačidlo „páči sa mi“)
 • Dátum narodenia
 • Jazyk
 • Bydlisko

Na oplátku Facebook-u poskytujeme informácie o Vašich aktivitách na našej web-stránke. Sú to medzi iným informácie o Vami používanom koncovom zariadení, ktoré podstránky u nás navštevujete alebo ktoré produkty ste u nás zakúpili.

Využitím Facebook-login vyslovujete súhlas so spracovávaním údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovávaní údajov zo strany Facebook-u, odporúčame Vám ich vlastné vyhlásenie o ochrane údajov na odkaze https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokiaľ ste prihlásení vo Facebook-u, môžete svoje nastavenia reklám sami zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre LinkedIn

Na našej stránke využívame sociálne pluginy siete sociálnych médií firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. V prípade sociálnych pluginov sa môže jednať o feeds, zdieľanie obsahov alebo prepojenie na našu stránku na LinkedIn. Sociálne pluginy sú jednoznačne označené logom LinkedIn a umožňujú napríklad zdieľať zaujímavé obsahy priamo prostredníctvom našej stránky. V Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku za spracovávanie údajov zodpovedá firma LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place v Dubline.

Zapracovanie takých pluginov umožňuje, aby boli údaje zasielané do LinkedIn, tam ukladané a nimi spracovávané. V tomto vyhlásení o ochrane údajov Vás chceme informovať o tom, o ktoré údaje sa jedná, ako sieť tieto údaje využíva a ako môžete uchovávanie údajov spravovať, resp. znemožniť.

Čo je LinkedIn?

LinkedIn je najväčšou sociálnou sieťou obchodných kontaktov. Inak ako napríklad pri Facebook-u sa podnik sústreďuje výlučne na budovanie obchodných kontaktov. Podniky môžu na tejto platforme predstavovať svoje služby a produkty a vytvárať obchodné kontakty. Veľa ľudí využíva LinkedIn aj na hľadanie pracovných miest alebo hľadanie vhodných pracovníkov alebo pracovníčok pre vlastnú firmu. Iba v Nemecku má sieť viac ako 11 miliónov členov. V Rakúsku je to približne 1,3 milióna.

Prečo na našej web-stránke využívame LinkedIn?

Vieme, akí ste zaneprázdnení. Preto nemôžete jednotlivo sledovať všetky kanály sociálnych médií. Hoci by sa to tak, ako aj v našom prípade, oplatilo. Nakoľko zverejňujeme stále nové zaujímavosti alebo správy, ktoré sú hodné šírenia. Preto sme na našej web-stránke vytvorili možnosť zaujímavé obsahy zdieľať priamo na LinkedIn, resp. odkázať sa priamo na našu stránku na LinkedIn. Zabudované sociálne pluginy považujeme za rozšírený servis na našej web-stránke. Údaje, ktoré LinkedIn zbiera, nám okrem toho pomáhajú v tom, aby sme prípadné reklamné opatrenia ukazovali iba tým ľuďom, ktorí sa o našu ponuku zaujímajú.

Aké údaje ukladá LinkedIn?

Jednoduchým zabudovaním sociálnych pluginov LinkedIn ešte neukladá žiadne osobné údaje. Údaje, ktoré generujú pluginy, LinkedIn nazýva pasívne impresie. Keď však na sociálny plugin kliknete, aby ste napríklad zdieľali naše obsahy, platforma uloží osobné údaje ako takzvané „aktívne impresie“. A to nezávisle od toho, či máte účet na LinkedIn alebo nie. Ak ste prihlásení, zozbierané údaje budú priradené k Vášmu účtu.

Váš prehliadač vytvorí priame prepojenie na LinkedIn- servery, keď interagujete s našimi pluginmi. Potom si podnik zaprotokoluje rôzne používateľské údaje. Okrem Vašej IP-adresy to môžu byť napríklad prihlasovacie údaje, informácie o zariadeniach alebo informácie o Vašom poskytovateľovi internetových, resp. mobilných služieb. Ak k službám LinkedIn pristupujete cez svoj smartfón, môže sa zisťovať aj Vaša poloha (ak to povolíte). LinkedIn môže tieto údaje v hash-podobe poskytnúť tretím poskytovateľom reklamných služieb. Hashing znamená, že dátový súbor sa premení na reťazec znakov. Tým je možné údaje zašifrovať tak, že osoby nie je možné identifikovať.

Väčšina údajov o Vašom používateľskom správaní sa ukladá v cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa zväčša ukladajú do Vášho prehliadača. LinkedIn však môže využívať okrem toho aj Web Beacons, Pixel-Tags, tagy pre inzerciu a iné rozpoznávacie znaky zariadení.

Rôzne testy ukazujú aj to, ktoré cookies sa uložia, keď používateľ interaguje so sociálnym pluginom. Nájdené údaje nie sú vyčerpávajúce a slúžia iba ako príklad. Bez prihlásenia na LinkedIn boli vytvorené nasledujúce cookies:

Názov: bcookie
Hodnota: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111249741-
Účel použitia: Toto cookie je takzvané identifikačné cookie prehliadača, a preto ukladá Vaše identifikačné číslo (ID).
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: lang
Hodnota: v=2&lang=de-de
Účel použitia: Toto cookie ukladá Vami predvolený, resp. uprednostňovaný jazyk.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Názov: lidc
Hodnota: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111249741…
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na routing. Routing zaznamenáva cesty, ktorými ste sa dostali k LinkedIn a ako sa po web-stránke pohybujete.
Dátum expirácie: o 24 hodín

Názov: rtc
Hodnota: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Účel použitia: K tomuto cookie sa nám nepodarilo zistiť bližšie informácie.
Dátum expirácie: o 2 minúty

Názov: JSESSIONID
Hodnota: ajax:1112497412900777718326218137
Účel použitia: Tu sa jedná o Session-cookie, ktoré LinkedIn využíva na to, aby server udržiaval anonymnú schôdzku používateľa.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Názov: bscookie
Hodnota: “v=1&201910230812…
Účel použitia: Pri tomto cookie sa jedná o bezpečnostné cookie. LinkedIn ho opisuje ako Secure-Browser-ID-Cookie.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: fid
Hodnota: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Účel použitia: K tomuto cookie sa nám nepodarilo zistiť bližšie informácie.
Dátum expirácie: o 7 dní

Poznámka: LinkedIn pracuje aj s third parties. Preto sme pri našom teste našli aj tri cookies Google-Analytics _ga a _gat.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

V zásade LinkedIn ukladá Vaše osobné údaje tak dlho, ako to podnik považuje za potrebné, aby mohol ponúkať vlastné služby. LinkedIn však Vaše osobné údaje vymaže, keď odstránite svoj účet. V niektorých výnimočných prípadoch LinkedIn aj po vymazaní Vášho účtu uchová niektoré údaje v súhrnnej a anonymizovanej forme. Akonáhle svoj účet vymažete, ostatné osoby Vaše údaje behom jedného dňa už neuvidia. LinkedIn údaje vymaže zásadne do 30 dní. LinkedIn si však ponecháva údaje, ak na to existuje právny dôvod. Údaje, ktoré nie je možné priradiť osobám, ostávajú uložené aj po vymazaní účtu. Údaje sú ukladané na rôznych serveroch v Amerike a pravdepodobne aj v Európe.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek pristupovať k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Na Vašom LinkedIn-účte môžete svoje údaje spravovať, meniť a vymazať. Okrem toho si môžete od LinkedIn vyžiadať aj kópiu Vašich osobných údajov.

Takto viete pristupovať k svojim údajom na Vašom profile na LinkedIn:

Kliknite na LinkedIn na Váš symbol profilu a vyberte si rubriku „Nastavenia a ochrana údajov“. Teraz kliknite na „Ochrana údajov“ a potom v odseku „Takto využíva LinkedIn Vaše údaje“ kliknite na „Zmeniť“. Krátko nato si môžete stiahnuť zvolené údaje o Vašej aktivite na web-stránke a Vašich aktivitách na účte.

Aj na Vašom prehliadači máte možnosť zakázať možnosť spracovávania Vašich údajov zo strany LinkedIn. Ako už bolo spomenuté vyššie, LinkedIn väčšinu údajov ukladá prostredníctvom cookies, ktoré sa uložia do Vášho prehliadača. Tieto cookies viete spravovať, deaktivovať alebo vymazať. Funguje to vždy inak v závislosti od toho, ktorý prehliadač využívate: Návody najbežnejších prehliadačov nájdete tu:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

V zásade môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby Vás vždy informoval o tom, že má byť uložené cookie. Potom sa môžete vždy individuálne rozhodnúť, či cookie chcete povoliť alebo nie.

LinkedIn je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Frameworks. Táto dohoda zabezpečuje korektný prenos údajov medzi USA a Európskou úniou. Na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0 sa o tom dozviete viac. Pokúsili sme sa Vám priblížiť najdôležitejšie informácie o spracovávaní údajov zo strany LinkedIn. Na odkaze https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy sa dozviete ešte viac o spracovávaní údajov sociálnou mediálnou sieťou LinkedIn.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre YouTube

Do našej web-stránky sme zabudovali YouTube-videá. Tak Vám vieme prezentovať zaujímavé videá priamo na našej stránke. YouTube je videoportál, ktorý je od roku 2006 dcérskou firmou spoločnosti Google LLC. Videoportál prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry AVE., San Bruno, CA 94066, USA. Keď si na našej web-stránke otvoríte stránku, ktorá má zabudované YouTube-video, Váš prehliadač sa automaticky spojí so servermi YouTube, resp. Google. Pritom sa (v závislosti od nastavení) presúvajú rôzne údaje. Za celé spracovanie údajov zodpovedá Google, a preto platí aj ochrana údajov spoločnosti Google.

V ďalšom texte Vám chceme presnejšie vysvetliť, ktoré údaje sú spracovávané, prečo sme zabudovali YouTube-videá a ako môžete svoje údaje spravovať alebo vymazať.

Čo je YouTube?

Na YouTube si môžete zdarma pozerať, hodnotiť, komentovať a sami nahrávať používateľské videá. Za posledné roky sa z YouTube stal jeden z najdôležitejších kanálov sociálnych médií. Aby sme mohli na našej stránke zobrazovať videá, YouTube poskytuje výsek kódu, ktorý sme zapracovali do našej stránky.

Prečo na našej web-stránke používame YouTube-videá?

YouTube je videoplatformou s najväčším množstvom návštevníkov a najlepším obsahom. Snažíme sa Vám na našej web-stránke ponúknuť čo najlepšie používateľské skúsenosti. A prirodzene pritom nesmú chýbať zaujímavé videá. Pomocou našich zabudovaných videí Vám okrem našich textov a obrázkov poskytujeme ďalší nápomocný obsah. Okrem toho je možné našu stránku prostredníctvom zabudovaných videí ľahšie nájsť na Google-vyhľadávačoch. Aj keď máme spustenú reklamnú inzerciu prostredníctvom Google Ads, Google môže – vďaka nazbieraným údajom – túto inzerciu naozaj zobraziť iba ľuďom, ktorí sa o našu ponuku zaujímajú.

Aké údaje ukladá YouTube?

Akonáhle navštívite niektorú z našich stránok, ktorá má zabudované YouTube video, YouTube vytvorí minimálne jedno cookie, ktoré uloží Vašu IP-adresu a naše URL. Keď ste prihlásení do svojho účtu na YouTube, môže YouTube priradiť Vaše interakcie na našej web-stránke k Vášmu profilu zväčša pomocou cookies. Sem patria údaje ako trvanie schôdzky, medza odskočení, približná poloha, technické informácie ako typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo Váš poskytovateľ internetu. Ďalšími údajmi môžu byť kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, zdieľanie obsahov prostredníctvom sociálnych médií alebo uloženie medzi Vašich favoritov na YouTube.

Keď nie ste prihlásení na Google-účte alebo na YouTube-účte, Google si ukladá údaje s jednoznačným označením, ktoré je spojené s Vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou. Tak ostane napríklad zachované Vaše uprednostňované jazykové nastavenie. Ale veľa údajov o interakciách nie je možné uložiť, pretože sa vytvára menej cookies.

V nasledujúcom zozname uvádzame cookies, ktoré boli počas testu uložené do prehliadača. Na jednej strane znázorňujeme cookies, ktoré sa uložia bez prihlásenia na účte YouTube. Na druhej strane znázorňujeme cookies, ktoré sa uložia v prípade prihlásenia na účte. Zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože používateľské údaje vždy závisia od interakcií na YouTube.

Názov: YSC
Hodnota: b9-CV6ojI5Y111249741-1
Účel použitia: Toto cookie registruje jednoznačné ID, aby bolo možné uložiť štatistiky zobrazeného videa.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Názov: PREF
Hodnota: f1=50000000
Účel použitia: Toto cookie tiež registruje Vaše jednoznačné ID. Google prostredníctvom PREF dostáva štatistiky o tom, ako používate YouTube-videá na našej web-stránke.
Dátum expirácie: po 8 mesiacoch

Meno: GPS
Hodnota: 1
Účel použitia: Toto cookie registruje Vaše jednoznačné ID na mobilných zariadeniach, aby mohlo sledovať GPS-polohu.
Dátum expirácie: o 30 minút

Názov: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 95Chz8bagyU
Účel použitia: Toto cookie sa snaží odhadnúť pásmo používateľov na našich web-stránkach (so zabudovaným YouTube-videom).
Dátum expirácie: o 8 mesiacov

Ďalšie cookies, ktoré sa ukladajú, keď ste prihlásení na svojom YouTube účte, sú:

Názov: APISID
Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111249741-
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby sa vytvoril profil o Vašich záujmoch. Údaje sa využívajú na personalizovanú reklamnú inzerciu.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: CONSENT
Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0
Účel použitia: Cookie ukladá udelenie/neudelenie súhlasu používateľa na využívanie rôznych Google-služieb. CONSENT slúži aj na zachovanie bezpečnosti formou kontroly používateľov a ochrany používateľských údajov pred nepovolanými zásahmi.
Dátum expirácie: o 19 rokov

Názov: HSID
Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I
Účel použitia: Toto cookie sa využíva na to, aby sa vytvoril profil o Vašich záujmoch. Tieto údaje napomáhajú zobrazovaniu personalizovanej reklamy.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: LOGIN_INFO
Hodnota: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Účel použitia: V tomto cookie sú uložené informácie o Vašich login-údajoch.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: SAPISID
Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Účel použitia: Toto cookie funguje tak, že jednoznačne identifikuje Váš prehliadač a Vaše zariadenie. Používa sa na to, aby sa vytvoril profil o Vašich záujmoch.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: SID
Hodnota: oQfNKjAsI111249741-
Účel použitia: Toto cookie ukladá ID Vášho Google-účtu a okamih Vášho posledného prihlásenia v digitálne podpísanej a zašifrovanej forme.
Dátum expirácie: o 2 roky

Názov: SIDCC
Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Účel použitia: Toto cookie ukladá informácie, ako využívate web-stránku a ktorú reklamu ste pred návštevou našej stránky pravdepodobne videli.
Dátum expirácie: o 3 mesiace

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Údaje, ktoré o Vás YouTube dostáva a spracúva, sa ukladajú na Google-serveroch. Väčšina týchto serverov sa nachádza v Amerike. Na odkaze https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de vidíte, kde presne sa nachádzajú výpočtové centrá Google. Vaše údaje sú na serveroch rozdelené. Tým je možné údaje rýchlejšie otvoriť a lepšie ochrániť pred manipuláciou.

Zozbierané údaje Google ukladá rôzne dlho. Niektoré údaje môžete kedykoľvek vymazať, iné sa vymažú automaticky po obmedzenom čase a zase ďalšie údaje Google ukladá dlhší čas. Niektoré údaje (ako prvky z „Moja aktivita“, fotografie alebo dokumenty, produkty), ktoré sú uložené na Vašom Google-účte, ostávajú uložené ak dlho, kým ich sami nevymažete. Aj keď nie ste prihlásení na Google-účte, môžete niektoré údaje, ktoré sú prepojené s Vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou, vymazať.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

V zásade môžete údaje na Google-účte vymazať manuálne. Pomocou funkcie automatického vymazania údajov o polohe a aktivitách, ktorá bola zavedená v roku 2019, sa informácie v závislosti od Vášho rozhodnutia uložia buď po dobu 3 alebo 18 mesiacov a potom sa vymažú.

Nezávisle od toho, či máte alebo nemáte Google-účet, si môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vymazal, resp. deaktivoval Google-cookies. Funguje to rôznym spôsobom v závislosti od toho, ktorý prehliadač využívate. Nasledujúce návody ukazujú, ako môžete spravovať cookies vo Vašom prehliadači:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Ak si zásadne neželáte cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že Vás bude stále informovať o tom, keď má byť zriadené cookie. Tak sa môžete pri každom jednotlivom cookie rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Pretože YouTube je dcérskou spoločnosťou Google, existuje spoločné Vyhlásenie o ochrane údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o zaobchádzaní s Vašimi údajmi, odporúčame Vám vyhlásenie o ochrane údajov na odkaze https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre YouTube tlačidlo na abonovanie

Na našej web-stránke máme zabudované tlačidlo na abonovanie YouTube (anglicky „Subscribe-Button“). Tlačidlo zväčša spoznáte podľa klasického loga YouTube. Logo zobrazuje na červenom pozadí bielym písmom napísané slová „Abonovať“ alebo „YouTube“ a vľavo od toho biely symbol „Play“. Tlačidlo ale môže byť znázornené aj v inom dizajne.

Náš YouTube-kanál Vám vždy ponúka veselé, zaujímavé alebo napínavé videá. Zabudované tlačidlo „abonovať“ Vám umožní abonovať náš kanál priamo na našej web-stránke a nemusíte si na to otvárať web-stránku YouTube. Tým Vám chceme čo najviac zjednodušiť prístup k nášmu rozsiahlemu obsahu. Prosím, vezmite na vedomie, že YouTube na základe toho môže ukladať a spracovávať údaje o Vás.

Keď uvidíte na našej stránke zabudované tlačidlo „Abo“, YouTube – podľa Google – uloží minimálne jedno cookie. Toto cookie si uloží Vašu IP-adresu a naše URL. Aj informácie o Vašom prehliadači, Vašej približnej polohe a Vašom predvolenom jazyku sa tak YouTube môže dozvedieť. V našom teste boli uložené nasledujúce štyri cookie bez prihlásenia na YouTube:

Názov: YSC
Hodnota: b9-CV6ojI5111249741Y
Účel použitia: Toto cookie registruje jednoznačné ID, aby bolo možné uložiť štatistiky zobrazeného videa.
Dátum expirácie: po ukončení schôdzky

Názov: PREF
Hodnota: f1=50000000
Účel použitia: Toto cookie tiež registruje Vaše jednoznačné ID. Google prostredníctvom PREF dostáva štatistiky o tom, ako používate YouTube-videá na našej web-stránke.
Dátum expirácie: po 8 mesiacoch

Názov: GPS
Hodnota: 1
Účel použitia: Toto cookie registruje Vaše jednoznačné ID na mobilných zariadeniach, aby mohlo sledovať GPS-polohu.
Dátum expirácie: o 30 minút

Názov: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 11124974195Chz8bagyU
Účel použitia: Toto cookie sa snaží odhadnúť pásmo používateľov na našich web-stránkach (so zabudovaným YouTube-videom).
Dátum expirácie: o 8 mesiacov

Poznámka: Tieto cookies boli uložené po teste a nie sú vyčerpávajúce.

Keď ste prihlásení do svojho účtu na YouTube, môže YouTube uložiť množstvo Vašich krokov/interakcií na našej web-stránke pomocou cookies a priradiť ich k Vášmu YouTube-účtu. YouTube tým dostáva napríklad informácie o tom, ako dlho na našej stránke surfujete, aký typ prehliadača používate, aké rozlíšenie obrazovky uprednostňujete alebo aké kroky podnikáte.

Tieto údaje YouTube využíva na jednej strane na zlepšenie služieb a ponuky, na druhej strane na poskytnutie analýz a štatistiky pre poskytovateľov reklamy (ktorí používajú Google Ads).

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google reCAPTCHA

Naším najvyšším cieľom je pre Vás a pre nás čo najlepšie zabezpečiť a chrániť našu web-stránku. Aby sa nám to podarilo, používame Google reCAPTCHA od firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Pomocou reCAPTCHA vieme zistiť, či ste naozaj človek z mäsa a kostí a nie robot alebo iný spam-softvér. Ako spam chápeme každú neželanú informáciu v elektronickej forme, ktorá nám je doručená bez opýtania. Pri klasických CAPTCHA ste museli na preverenie vyriešiť zväčša textovú alebo obrázkovú hádanku. Pomocou reCAPTCHA od Google Vás zväčša nemusíme otravovať takými hádankami. Tu vo väčšine prípadov postačuje, keď jednoducho zaškrtnete políčko a tak potvrdíte, že nie ste bot. Pri novej verzii Invisible reCAPTCHA nemusíte už ani zaškrtnúť políčko. Ako presne to funguje a predovšetkým, ktoré údaje sa na to využívajú, sa dozviete v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Čo je reCAPTCHA?

reCAPTCHA je bezplatná Captcha-služba od Google, ktorá chráni web-stránky pred spam-softvérom a zneužitím nie ľudskými návštevníkmi. Najčastejšie sa táto služba využíva vtedy, keď na internete vypĺňate formuláre. Captcha-služba je druh automatického turing-testu, ktorý má zabezpečiť, že na internete pôsobí človek a nie bot. V klasickom turing-teste (nazvanom podľa informatika Alana Turinga) človek rozlišuje medzi botom a človekom. V prípade captcha túto úlohu tiež preberá počítač, resp. softvérový program. Klasické captchas pracujú s malými úlohami, ktoré ľudia vedia ľahko vyriešiť, ale strojom spôsobujú výrazné ťažkosti. Pri reCAPTCHA už nemusíte aktívne vyriešiť hádanku. Tento tool na odlíšenie ľudí od botov využíva moderné rizikové techniky. Tu musíte už len zaškrtnúť textové políčko „nie som robot“, resp. v prípade Invisible reCAPTCHA už ani to nie je potrebné. Pri reCAPTCHA sa do zdrojového textu zabuduje prvok JavaScript a potom tool beží v pozadí a analyzuje Vaše používateľské správanie. Z týchto akcií používateľa softvér vypočíta takzvané captcha-skóre. Google týmto skóre už pred zadaním captcha vypočíta, aká vysoká je pravdepodobnosť, že ste človek. reCAPTCHA, resp. captchas vo všeobecnosti sa využívajú vždy vtedy, keby boty mohli manipulovať alebo zneužiť určité akcie (napr. registrácia, dotazníky atď.).

Prečo na našej web-stránke používame reCAPTCHA?

Na našej stránke chceme privítať iba ľudí z mäsa a kostí. Boty alebo spamové softvéry najrôznejších druhov môžu kľudne ostať doma. Preto využívame všetky páky na našu ochranu, a aby sme Vám mohli ponúknuť čo najlepšiu používateľskú priateľskosť. Z tohto dôvodu používame Google reCAPTCHA firmy Google. Tak si môžeme byť takmer istí, že ostaneme „nebotovou“ web-stránkou. Použitím reCAPTCHA sa Google-u poskytujú údaje na zistenie toho, či ste naozaj človek. reCAPTCHA teda slúži bezpečnosti našej web-stránky, a tým aj Vašej bezpečnosti. Napríklad by sa bez reCAPTCHA mohlo stať, že bot pri registrácii zaregistruje čo možno najviac e-mailových adries, z ktorých by následne „zaspamoval“ fóra alebo blogy neželaným reklamným obsahom. reCAPTCHA nám umožňuje predísť takýmto útokom botov.

Aké údaje ukladá reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbiera osobné údaje používateľov, aby zistil, či konania na našej web-stránke skutočne pochádzajú od ľudí. Môžu byť teda do Google-u zasielané údaje ako IP-adresa a iné údaje, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA. IP-adresy sa v rámci členských štátov EÚ alebo ďalších zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore takmer vždy skrátia predtým, než dorazia na server umiestnený v USA. IP-adresa sa nekombinuje s inými Google-údajmi, ak pri použití reCAPTCHA nie ste prihlásení prostredníctvom svojho Google-účtu. Algoritmus reCAPTCHA najprv preverí, či sú vo Vašom prehliadači už umiestnené Google-cookies iných Google-služieb (YouTube, Gmail atď.). Následne reCAPTCHA uloží do Vášho prehliadača dodatočné cookie a zaznamená snímok okna Vášho prehliadača.

Nasledujúci zoznam zbieraných údajov o prehliadači a používateľovi nie je vyčerpávajúci. Skôr sa jedná o príklady údajov, ktoré podľa našich vedomostí Google spracúva.

 • Referrer URL (adresa stránky, z ktorej používateľ prichádza)
 • IP-adresa (napr. 256.123.123.1)
 • Informácie o operačnom systéme (softvér, ktorý umožňuje prevádzku Vášho počítača. Známe operačné systémy sú Windows, Mac OS X alebo Linux)
 • Cookies (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje vo Vašom prehliadači)
 • Správanie myši a klávesnice (každá činnosť, ktorú vykonáte svojou myšou alebo klávesnicou, sa uloží)
 • Dátum a jazykové nastavenia (uloží sa, aký jazyk, resp. ktorý dátum máte na svojom počítači prednastavený)
 • Všetky objekty JavaScript (JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje prispôsobovanie web-stránok podľa používateľa. Objekty JavaScript môžu zbierať všetky možné údaje pod jedným názvom.)
 • Rozlíšenie obrazovky (ukazuje, z koľkých pixelov pozostáva zobrazenie na obrazovke)

Je nesporné, že Google tieto údaje používa a analyzuje ešte predtým, než zaškrtnete políčko „nie som robot“. V prípade verzie Invisible reCAPTCHA zaškrtnutie nie je potrebné a celý proces rozpoznávania beží v pozadí. Podrobnosti o tom, koľko a ktoré údaje Google presne ukladá, sa od Google-a nedajú zistiť.

reCAPTCHA využíva nasledujúce cookies: Tu sa vzťahujeme na demoverziu reCAPTCHA od Google na odkaze https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Všetky tieto cookies potrebujú na účely sledovania jednoznačné označenie. Tu je zoznam cookies, ktoré Google reCAPTCHA uložil v prípade demo-verzie:

Názov: IDE
Hodnota: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111249741-8
Účel použitia: Tieto cookie ukladá firma DoubleClick (tiež patrí Google-u), aby zaznamenala a oznámila činnosti používateľa na web-stránke pri zaobchádzaní s reklamnou inzerciou. Tak sa dá merať účinnosť reklamy a prijať náležité optimalizačné opatrenia. IDE sa ukladá v prehliadačoch pod doménou doubleclick.net.
Dátum expirácie: o jeden rok

Názov: 1P_JAR
Hodnota: 2019-5-14-12
Účel použitia: Toto cookie zbiera štatistiky o využívaní web-stránky a meria konverzie. Konverzia vzniká napr. vtedy, keď sa z používateľa stane kupujúci. Toto cookie sa využíva aj na to, aby sa používateľom zobrazovala relevantná reklamná inzercia. Ďalej sa dá týmto cookie zabrániť tomu, aby sa používateľovi zobrazila rovnaká inzercia viac ako jedenkrát.
Dátum expirácie: o 1 mesiac

Názov: ANID
Hodnota: U7j1v3dZa1112497410xgZFmiqWppRWKOr
Účel použitia: Mnoho informácií sme sa o tomto cookie nevedeli dozvedieť. Vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti Google sa toto cookie spomína v súvislosti s „reklamnými cookies“, ako napríklad „DSID“, „FLC“, „AID“, „TAID“. ANID sa ukladá pod doménou google.com.
Dátum expirácie: o 9 mesiacov

Názov: CONSENT
Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0
Účel použitia: Cookie ukladá udelenie/neudelenie súhlasu používateľa na využívanie rôznych Google-služieb. CONSENT slúži aj na zachovanie bezpečnosti formou kontroly používateľov, na zabránenie podvodom s prihlasovacími údajmi a ochranu používateľských údajov pred nepovolanými zásahmi.
Dátum expirácie: o 19 rokov

Názov: NID
Hodnota: 0WmuWqy111249741zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Účel použitia: Google využíva NID na to, aby prispôsobil reklamnú inzerciu podľa Vášho vyhľadávania na Google. Pomocou cookies si Google „spomína“ na Vaše najčastejšie zadávané vyhľadávania alebo Vaše skoršie interakcie s inzerciou. Tak dostávate stále viac na mieru šitú reklamnú inzerciu. Toto cookie obsahuje jedinečné ID, ktoré sa využíva na zber nastavení používateľa na reklamné účely.
Dátum expirácie: o 6 mesiacov

Meno: DV
Hodnota: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111249741-4
Účel použitia: Akonáhle zaškrtnete políčko „nie som robot“, uloží sa toto cookie. Cookie využíva Google Analytics na personalizovanú reklamu. DV zbiera informácie v anonymizovanej forme a využíva sa ďalej na rozlíšenie používateľov.
Dátum expirácie: o 10 minút

Poznámka: Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, pretože podľa našich skúseností Google výber svojich cookies opakovane mení.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Zabudovaním reCAPTCHA sa prenášajú údaje o Vás na Google-server. Kde presne sú tieto údaje uložené, Google napriek opakovaným dotazom nevyjasnil. Hoci to Google nepotvrdil, je potrebné vychádzať z toho, že údaje ako interakcia myšou, doba strávená na web-stránke alebo jazykové nastavenia sa ukladajú na európskych alebo amerických Google-serveroch. IP-adresa, ktorú posiela Váš prehliadač do Google-a, sa zásadne neprepája s ostatnými údajmi Google z ďalších Google-služieb. Keď ste však pri používaní reCAPTCHA-pluginu prihlásení na Vašom Google-účte, údaje sa spoja. Na to platia odlišné ustanovenia o ochrane údajov firmy Google.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Ak chcete, aby sa do Google-u nezasielali žiadne údaje o Vás a Vašom správaní, musíte sa predtým, než navštívite našu web-stránku, resp. použijete softvér reCAPTCHA, z Google-a úplne odhlásiť a vymazať všetky Google-cookies. Zásadne sa údaje automaticky zasielajú do Google, akonáhle otvoríte našu stránku. Na vymazanie týchto údajov sa musíte skontaktovať s Google-support na stránke https://support.google.com/?hl=de&tid=111249741.

Takže keď používate našu web-stránku, vyhlasujete svoj súhlas s tým, že Google LLC a jej zástupcovia budú automaticky zbierať, spracúvať a využívať údaje.

Trochu viac o reCAPTCHA sa dozviete na stránke web-developera Google na odkaze https://developers.google.com/recaptcha/. Google tu síce podrobnejšie vysvetľuje technický vývoj reCAPTCHA, ale presné informácie o ukladaní údajov a témy relevantné pre ochranu údajov aj tam budete hľadať zbytočne. Dobrý prehľad o zásadnom využívaní údajov v Google nájdete na ich vlastnom vyhlásení o ochrane údajov na odkaze https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používateľsky definované Google-vyhľadávanie

Na našej stránke máme zabudované Google-plugin na používateľsky definované vyhľadávanie. Google je najväčším a najznámejším vyhľadávačom na celom svete a prevádzkuje ho podnik zo Spojených štátov amerických Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používateľsky definované vyhľadávanie Google môže spôsobiť prenos Vašich údajov do Google-u. V tomto vyhlásení o ochrane údajov Vás informujeme, prečo tento plugin využívame, ktoré údaje sa spracúvajú a ako môžete tento prenos údajov spravovať alebo mu zabrániť.

Čo je používateľsky definované Google-vyhľadávanie?

Plugin na používateľsky definované vyhľadávanie Google je vyhľadávacia lišta Google priamo na našej web-stránke. Vyhľadávanie prebieha rovnako ako na stránke www.google.com, ibaže výsledky vyhľadávania sa sústreďujú na naše obsahy a produkty, resp. obmedzený okruh vyhľadávania.

Prečo na našej web-stránke používame používateľsky definované Google-vyhľadávanie?

Web-stránky s mnohými zaujímavými obsahmi sú často tak veľké, že človek môže stratiť prehľad. Postupom času sa u nás nazbieral cenný materiál a my chceme, aby súčasťou našej služby bolo, že viete naše obsahy nájsť čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie. Prostredníctvom používateľsky definovaného vyhľadávania Google je hľadanie zaujímavých obsahov úplne ľahké. Zabudovaný Google-plugin zlepšuje celkovo kvalitu našej web-stránky a uľahčuje Vám hľadanie.

Ktoré údaje sa ukladajú prostredníctvom používateľsky definovaného Google-vyhľadávania?

V dôsledku používateľsky definovaného Google-vyhľadávania sa Vaše údaje prenášajú do Google-a iba v prípade, že aktívne využijete Google-vyhľadávanie zabudované na našej web-stránke. To znamená, že až keď do vyhľadávacej lišty zadáte vyhľadávaný pojem a potom tento pojem potvrdíte (napr. kliknutím na „enter“), okrem vyhľadávaného pojmu sa do Google-a odošle aj Vaša IP-adresa, ktorá sa uloží a bude tam spracovaná. Na základe uložených cookies (ako napr. 1P_JAR) je potrebné vychádzať z toho, že Google dostane aj údaje o využívaní web-stránky. Ak počas Vašej návštevy na našej web-stránke vyhľadávate obsahy prostredníctvom zabudovanej vyhľadávacej funkcie Google a súčasne ste prihlásení prostredníctvom svojho Google-účtu, môže Google zozbierané údaje priradiť aj k Vášmu Google-účtu. Ako prevádzkovateľ web-stránky nemáme vplyv na to, čo Google so zozbieranými údajmi urobí, resp. ako Google údaje spracuje.

Nasledujúce cookie sa uložia do Vášho prehliadača, keď využijete používateľsky definované Google-vyhľadávanie a nie ste prihlásení prostredníctvom Google-účtu:

Názov: 1P_JAR
Hodnota: 2020-01-27-13111249741-5
Účel použitia: Toto cookie zbiera štatistiky o využívaní web-stránky a meria konverzie. Konverzia vzniká napr. vtedy, keď sa z používateľa stane kupujúci. Toto cookie sa využíva aj na to, aby sa používateľom zobrazovala relevantná reklamná inzercia.
Dátum expirácie: o 1 mesiac

Názov: CONSENT
Hodnota: WP.282f52111249741-9
Účel použitia: Cookie ukladá udelenie/neudelenie súhlasu používateľa na využívanie rôznych Google-služieb. CONSENT slúži aj na zachovanie bezpečnosti formou kontroly používateľov a ochrany používateľských údajov pred nepovolanými zásahmi.
Dátum expirácie: o 18 rokov

Názov: NID
Hodnota: 196=pwIo3B5fHr-8
Účel použitia: Google využíva NID na to, aby prispôsobil reklamnú inzerciu podľa Vášho vyhľadávania na Google. Pomocou cookies si Google „spomína“ na Vaše zadávané vyhľadávania alebo Vaše skoršie interakcie s inzerciou. Tak dostávate stále viac na mieru šitú reklamnú inzerciu.
Dátum expirácie: o 6 mesiacov

Poznámka: Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, pretože Google výber svojich cookies opakovane mení.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google-servery sú rozdelené po celom svete. Pretože Google je americký podnik, väčšina údajov sa ukladá na amerických serveroch. Na odkaze https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de vidíte, kde presne sa nachádzajú Google-servery.
Vaše údaje budú rozdelené na rôzne fyzické dátové nosiče. Tým je možné údaje rýchlejšie otvoriť a lepšie ochrániť pred možnými manipuláciami. Google má pre Vaše údaje aj náležité núdzové programy. Keď má napríklad Google interné technické problémy, kvôli ktorým servery nefungujú, riziko prerušenia služby a straty údajov je napriek tomu nízke.
V závislosti od toho, o ktoré údaje sa jedná, Google ich uchováva rôzne dlho. Niektoré údaje môžete sami vymazať, iné vymaže alebo anonymizuje Google automaticky. Existujú ale aj údaje, ktoré Google ukladá dlhšie, keď je na to právny alebo obchodný dôvod.

Ako môžem svoje údaje vymazať, resp. zabrániť ukladaniu údajov?

Podľa práva o ochrane údajov Európskej Únie máte právo dostať informácie o svojich údajoch, tieto aktualizovať, vymazať alebo obmedziť. Niektoré údaje môžete vymazať kedykoľvek. Keď máte Google-účet, môžete tam vymazať údaje o Vašej web-aktivite, resp. stanoviť, že majú byť vymazané po určitom čase.
Na Vašom prehliadači máte okrem toho možnosť deaktivovať, vymazať alebo podľa vlastných želaní a záľub spravovať cookies. Tu nájdete návody pre najdôležitejšie prehliadače:

Chrome: Vymazať, aktivovať a spravovať cookies v prehliadači Chrome

Safari: Spravovanie cookies a údajov na web-stránkach pomocou Safari

Firefox: Vymazať cookies, aby ste vymazali údaje, ktoré web-stránky uložili na Vašom počítači

Internet Explorer: Vymazať a spravovať cookies

Microsoft Edge: Vymazať a spravovať cookies

Google je aktívnym účastníkom dohody EU-U.S. Privacy Shield Framework, ktorá upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tejto téme nájdete na odkaze https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Dúfame, že sme Vám dokázali priblížiť najdôležitejšie informácie ohľadom spracovávania údajov zo strany Google. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám rozsiahle vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google na odkaze https://policies.google.com/privacy?hl=de.