Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Na jednej strane existujú izolované kontajnery, ktoré sa skladajú z panelov a je možné ich prerábať. Tieto sa nazývajú kancelárske alebo šatňové kontajnery. Na druhej strane existujú neizolované námorné ISO alebo skladové kontajnery. Tie sa nedajú prestavať a používajú sa predovšetkým na skladovanie a prepravu tovaru.

Pri plánovaní a výrobe je možné zohľadniť vlastné želania, od veľkosti až po hrúbku izolácie, farbu, dizajn interiéru, usporiadanie okien a dverí. Odporúča sa spoločný postup s dodávateľom kontajnerov, aby sa do plánovania zahrnuli technické možnosti a tiež zákonné požiadavky.

„K dispozícii je 5 štandardných dĺžok: 10′ (2998 mm) / 16′ (4880 mm) / 20′ (6055 mm) / 24′ (7325 mm) / 30′ (9120 mm)
Existujú 2 štandardné šírky: 2435 mm a 2989 mm
K dispozícii sú 4 vnútorné výšky miestnosti: 2320 mm / 2520 mm /2700 mm / 3000 mm“

V zásade môžeme vyrábať kontajnery akejkoľvek veľkosti, ale maximálne rozmery často súvisia s možnosťami prepravy. Najlepšie bude, ak nám pošlete svoje požiadavky.

Vynechaním panelov je možné spojiť niekoľko kontajnerov do jednej miestnosti. Tie sú z vonkajšej strany utesnené tesniacou gumou a priskrutkované pomocou skrutiek s odstupom 10 mm. Z vnútornej strany sa opláštenie vykonáva pomocou stenových a strešných tunelov z plechu a pomocou prechodovej listy na podlahe z nehrdzavejúcej ocele. Medzi kontajnermi sa však môžu vyhotoviť aj dverné spoje. Dôležité je ich usporiadanie v jednej rovine (rohový stĺpik k rohovému stĺpiku).

Kancelárske a šatňové kontajnery možno stohovať maximálne na 3 úrovne. Tu je dôležité dbať na užitkové zaťaženie a zaťaženie snehom, pretože najslabším článkom sú vždy rohové stĺpy spodného kontajnera.

Kontajnery môžete izolovať minerálnou vlnou, PU penou alebo izolačnými doskami EPS. Hrúbky sa pohybujú od 60 mm / 100 mm do 200 mm strešnej izolácie. Je dôležité dodržiavať smernice OIB alebo ENEV v závislosti od veľkosti, doby používania a účelu. Odporúča sa dať si vypočítať energetický certifikát PRED objednaním, aby sa predišlo masívnym dodatočným nákladom v prípade následnej inštalácie dodatočnej izolácie.

K dispozícii sú štandardné dvere z oceľového plechu (najlacnejší variant), dvojkrídlové dvere z oceľového plechu, ako aj hliníkové dvere podľa želania s hliníkovými profilmi a výplňou s PU panelmi alebo sklenenými vložkami. Dvere môžu byť vybavené aj elektrickými otváračmi alebo motorovými zámkami. Na otváranie sú k dispozícii bežné sady kľučiek, tyčové kľučky, antipanikové tyče (EN1125) alebo antipanikové kovania (EN-179).

K dispozícii sú štandardné jednokrídlové okná alebo dvojkrídlové okná s plastovými profilmi (biele). Ako kvalitnejšia alternatíva sú k dispozícii okná s hliníkovými profilmi s dvojitým alebo trojitým zasklením. Zatienenie je možné zabezpečiť roletami alebo žalúziami (na požiadanie s elektrickým pohonom).

Ponúkame Vám možnosť vybaviť kontajner sklenenými plochami podľa Vášho želania. Tie sa vyrábajú z hliníkových profilov s dvojitým alebo trojitým zasklením (možnosť zasklenia ESG alebo VSG). Existuje aj možnosť objednať si výklopné alebo pevné strešné okná.

Štandardný kontajner sa zvyčajne vyhrieva pomocou elektrických konvektorov. Je to najlacnejšia možnosť z hľadiska nákupu, ale najdrahšia možnosť z hľadiska spotreby elektrickej energie z dlhodobého hľadiska. Okrem toho nie je zo zákona povolený pre trvalé priestorové riešenia kvôli spotrebe energie. Z tohto dôvodu sa kontajnery čoraz častejšie vybavujú invertorovými jednotkami (splitové jednotky s vnútornou a vonkajšou jednotkou), ktoré sú oveľa energeticky úspornejšie a dokážu vykurovať aj klimatizovať.

Okenné klimatizačné jednotky sa bežne používajú pre stavebné kontajnery, ktoré sa často prepravujú. Tie sa dajú vložiť do vlastných klimatizačných panelov a počas prepravy sa dajú rýchlo opäť vybrať. V opačnom prípade (pri trvalej inštalácii) sú najlepším riešením splitové jednotky s vnútornou a vonkajšou jednotkou alebo invertorové jednotky s funkciou vykurovania a chladenia.

Ako podlahová doska (pod krytinou) sa zvyčajne používa cementová, vode odolná podlahová doska. Ako variant pre vyššie zaťaženie existujú aj laminované drevené podlahové dosky. Pri štandardných kontajneroch sa na podlahovú dosku zvyčajne kladie lacná PVC podlahová krytina. Kvalitnejšie podlahové krytiny (najmä pre podlahy s vysokým využitím sú vinylové podlahy (tiež odolné proti vode, protišmykové R10). Existuje aj možnosť obložiť podlahu dlažbou alebo ju vybaviť parketami či kobercom. Hlavnými faktormi, ktoré treba zohľadniť, sú požadovaná trieda protišmykovosti (R 9 – R 12) a životnosť, najmä pri vysokej návštevnosti zákazníkov.

Dvojité svetelné lišty LED sa zvyčajne inštalujú do štandardného kontajnera (s vaničkovým krytom alebo rastrovým krytom). Na požiadanie je možné namontovať akékoľvek svietidlo a vo výrobnom závode sa vykoná len príprava napájania. Existujú tu dokonalé možnosti pre hodnotný pocit z osvetlenia – od bodových svietidiel až po závesné svietidlá a dizajnové svietidlá podľa Vášho želania.

Najdôležitejší je stabilný základ. Existuje niekoľko možností:
Bodové základy: V každom rohu a minimálne každé 3 metre na pozdĺžny podlahový nosný rám kontajnera je potrebný podperný bod (20×20 cm).
Pásový základ: Pri väčších kontajnerových zostavách je pásový základ často lacnejší a jednoduchší na vybudovanie.
Základová doska: Je možné vyrobiť aj kompletnú základovú dosku – dbajte na to, aby mohla odtekať dažďová voda.
Skrutkové základy: Skrutkové základy sa môžu aj skrutkovať do zeme (za predpokladu, že nie je štrkové alebo skalnaté podložie) – dôležité je tiež zabezpečiť, aby sa nepoškodilo žiadne potrubie.
Je dôležité, aby kontajnery mali vetrané základy a aby dažďová voda mohla odtekať.

Kontajnery sa v zásade dodávajú s prípojkou 400V/32A/5 pólov. V závislosti od počtu kontajnerov a odberu môžu byť navzájom prepojené maximálne 4 kontajnery.

Áno, každý kontajner musí byť aspoň uzemnený (prostredníctvom uzemňovacieho pásika na podlahovom ráme kontajnera). Musí to vykonať certifikovaná špecializovaná spoločnosť.

Áno, po pripojení elektrickej prípojky musí certifikovaný elektrikár vypracovať protokol o elektrickej skúške.

Ak úradne predpísané zaťaženie snehom pre miesto inštalácie a požadovanú tepelnú izoláciu (v závislosti od účelu použitia) spĺňa samotný kontajner, nie je potrebná prídavná strecha. V zásade je však vždy výhodné inštalovať sekundárnu strechu, ak sa majú kontajnerové zariadenia používať dlhší čas (výhody: trvalá tesnosť, dodatočná izolácia strechy, zachytený odtok dažďovej vody).

V prípade kontajnera so sanitárnymi prvkami je potrebné na mieste pripraviť vodovodnú a kanalizačnú prípojku. Prípojka sa realizuje buď cez stenu kontajnera, alebo cez výrez v podlahe, ktorého umiestnenie je potrebné upresniť pri objednávke kontajnera.

Áno – viac v časti o právnych špecifikáciach

„Vo všeobecnosti platí: každý kontajner si na svoju výstavbu vyžaduje stavebné povolenie, pretože sa z právneho hľadiska považuje za stavbu. Musí preto spĺňať aj požiadavky stavebného povolenia. Najdôležitejšie sú tieto body:
Statika: zaťaženie vetrom, zaťaženie snehom, zaťaženie podlahy: v závislosti od účelu použitia a miesta inštalácie.
Požiarna odolnosť: v závislosti od druhu budovy a zamýšľaného použitia môže byť potrebná určitá trieda požiarnej odolnosti.
Výška miestnosti, plocha okien, únikové cesty: v závislosti od účelu použitia, veľkosti, počtu osôb musia byť vyznačené a dodržané únikové cesty, rozmery a otvory dverí, dostupná svetelná plocha, potrebná vnútorná výška miestnosti.
Zvuková izolácia: v závislosti od zamýšľaného použitia sú potrebné rôzne hodnoty zvukovej izolácie.
Tepelná izolácia a vykurovanie: v závislosti od veľkosti, dĺžky používania a účelu určenia musia byť splnené príslušné minimálne hodnoty U alebo sa musí vypočítať energetický certifikát s dosiahnutím určitého energetického indexu. Musí sa zohľadniť aj typ vykurovania (energeticky úsporné vykurovanie).“

Za predpokladu, že ho zamestnanci a pracovníci pravidelne používajú (pozri nariadenie o pracovisku).

Vždy zákazník alebo prevádzkovateľ. Odporúčame, aby ste si pred objednaním kontajnera ujasnili všetky právne podrobnosti, najlepšie s pomocou stavebného inžiniera alebo architekta, ktorý pozná stavebný zákon a miestne predpisy (ktoré sa často v jednotlivých obciach líšia).

Pokiaľ nejde o zariadenie staveniska alebo dočasné použitie: NIE

ÁNO – je dôležité, aby vlhkosť v kontajnery bola maximálne 60 %.

Uistite sa, že tesniace gumy medzi kontajnermi alebo (ak sú použité) rohové odtokové rúrky nie sú zanesené.

Ak sú v kontajneri vodovodné potrubia (v prípade sanitárnych kontajnerov), musí byť kontajner v zime zabezpečený proti zamrznutiu alebo musia byť všetky potrubia, bojlery, zásobníky pod drezom a sifóny vyprázdnené (alebo naplnené nemrznúcou zmesou v prípade sifónov).

Ak plánujete objednať kontajner – uvažujte s čo najlepšou izoláciou. Zabezpečte možnosť vykurovania s nízkym energetickým indexom. Na noc spúšťajte rolety na oknách a používajte rolety s izolovanými hliníkovými lamelami. Pripojte radiátory na časové spínače, aby neboli v prevádzke 24 hodín denne.

Áno, prenájom je samozrejme možný. Ak však kontajner potrebujete aspoň na tri roky, je pre Vás výhodnejšia kúpa alebo leasing.

Áno, body ako statika, protipožiarna ochrana a predpisy o pracovisku musia byť splnené aj v prípade prenajatých kontajnerov – len pokiaľ ide o tepelnú izoláciu, pre obdobia používania kratšie ako 24 mesiacov sa nevyžaduje energetický certifikát.

Áno, flexibilné panelové usporiadanie nám umožňuje inštalovať okná a dvere, ako aj zasklenie na potrebnej pozícii.

Radi Vám ponúkneme celý servis vrátane dopravy, žeriavu a montáže.

Áno, ponúkame rôzne kreslá (otočné kreslo, skladacie kreslo), stoly, skrinky a tiež police pre Váše potreby.

Ak to Vaša úverová bonita umožňuje (posúdená nezávislými úverovými agentúrami alebo ratingovými agentúrami), existuje možnosť leasingu alebo kúpy na splátky.

Vzhľadom na kratšiu dobu leasingu (v porovnaní s dobou odpisovania) – konkrétne 40 – 90 % doby odpisovania – je možné investíciu odpísať na daňové účely v kratšom období. Ďalšou výhodou je, že leasingové financovanie nezaťažuje bežný účt spoločnosti.

V zásade sa u každého zákazníka preveruje jeho úverová bonita. Toto hodnotenie vykonávajú nezávislé ratingové agentúry. Ak nie sú k dispozícii údaje na platnú kontrolu – ako je to v prípade súkromných osôb a mnohých živnostníkov – vyžaduje sa záloha alebo preddavok.

Áno, kúpa z prenájmu je v zásade možná; v závislosti od konfigurácie, veku kontajnerov a trvania prenájmu sa započíta aj časť zaplateného nájomného.

Áno, vzhľadom na zaťaženie strechy je to vo všeobecnosti možné a odporúča sa to.

Áno, kontajnery sa veľmi často obkladajú dreveným obkladom alebo panelmi Alucobond. Toto sa vykonáva až po inštalácii kontajnerov na mieste určenia. Je dôležité, aby na to existovala stabilná podkladová konštrukcia (tvarované rúry), aby sa obklad nemusel skrutkovať priamo do panelov.

Áno, ak sú správne nainštalované – dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadne elektrické káble.

Áno, ak je k dispozícii správny podklad pre lepidlo (GK alebo OSB dosky ako podklad).

Inštaláciou obkladového plášťa, za ktorým vedú vodovodné a odpadové potrubia. Pri nových objednávkach sa to môže vykonať aj vo výrobnom závode.

Z hľadiska trvanlivosti ponúka vinylová podlaha veľmi dobrý pomer ceny a kvality. Okrem toho je pomerne odolná voči oderu, ponúka protišmykovú triedu R10 a predovšetkým ponúka obrovské možnosti vizuálneho výberu.

Spojovacie prvky v rohoch kontajnera medzi dvoma poschodiami – zabraňujú skĺznutiu kontajnera na horné poschodie – pri stohovaní sú pre každý roh k dispozícii stohovacie kužele.

Sú potrebné pri stohovaní kontajnerov (každé 3 m na každej dlhšej strane) a znižujú prehýbanie podlahy na hornom podlaží, pretože rám podlahy horného kontajnera môže takto prenášať zaťaženie na rám strechy prízemného kontajnera.

Je potrebná na utesnenie pri spájaní viacerých kontajnerov.

Používajú sa pri spájaní viacerých kontajnerov na sťahovanie rámov kontajnerov k sebe (s rozstupom 10 mm).

Slúži na vnútorné prepojenie viacerých kontajnerov a pozostáva zo stenových a strešných tunelov, ako aj z podlahovej prechodovej lišty.

Sú na nákladnom vozidle uzamykacie prvky na bezpečné upevnenie kontajnera k podvozku počas prepravy.

sú potrebné na vykladanie kontajnera pomocou vysokozdvižného vozíka a sú privarené k rámu podlahy. Vzdialenosť medzi dvoma taškami pre vysokozdvižný vozík je zvyčajne 205 cm od stredu k stredu tašky.

PVC zvody v rohových stĺpoch, cez ktoré odteká dažďová voda zo strechy

Vyššia verzia námorného kontajnera ISO (vonkajšia výška 2896 mm namiesto 2600 mm)

Námorný kontajner s otvárateľnou celou dlhou stranou (s dvojkrídlovými sklápacími dverami)

Námorný kontajner s otvorenou strechou

Plaketa potvrdzujúca vhodnosť námorného kontajnera ISO na cestnú a námornú dopravu.

Dĺžky kontajnerov sú označené v stopách, 1 stopa sa rovná 305 mm

Opisuje stav námorného kontajnera ISO: vyjadruje, že námorný kontajner už bol prepravený a naložený z krajiny výroby, Číny, do prístavu v Európe. Stopy opotrebovania spôsobené nakladaním a vykladaním, ako aj manipuláciou preto nie sú dôvodom na reklamáciu.

Približne 70 cm vysoká oceľová nádrž vo veľkostiach 10′ a 20′ na zber odpadovej vody, ak nie je k dispozícii kanalizačná prípojka. Záchytná nádrž je umiestnená pod sanitárnym kontajnerom.

About Our Practice

Phasellus non ante ac dui sagittis volutpat. Curabitur a quam nisl. Nam est elit, congue et quam id, laoreet consequat erat. Aenean porta placerat efficitur. Vestibulum et dictum massa, ac finibus turpis.

Contact Info

12345 West Elm Street

Phone: 1.888.456.7890

Fax: 1.888.654.9876

Web: Buy Avada Today!